Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

Calculator voor standaardformules

Lengte-eenheden

Temperatuureenheden

Drukeenheden

Volumedebiet

Gewicht

Vloeistoffen

Superkritisch volumedebiet
Subkritisch volumedebiet

Gassen

Superkritisch volumedebiet
Subkritisch volumedebiet

Waterdamp verzadigd

Superkritisch volumedebiet
Subkritisch volumedebiet

Water

Superkritisch volumedebiet
Subkritisch volumedebiet

Uitsluiting garantie

De GEMÜ Gruppe is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Garantieclaims die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie worden principieel afgewezen, voor zover er niet aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De GEMÜ Gruppe behoudt zich het recht voor, delen van de pagina's of het totale aanbod zonder vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen. Deze uitsluiting van garantie moet als onderdeel van het internetaanbod worden beschouwd.