GEMÜ-jobportaal

Voorbereiding op de volgende stap

Wij bieden individuele instapmogelijkheden, internationale projecten en perspectieven voor een interessante toekomst bij een groeiend familiebedrijf met een persoonlijke sfeer. De taakomschrijvingen vermelden wij telkens in de taal waarin u de betreffende handeling hoofdzakelijk zult uitvoeren.

The job descriptions we provide for you will always be written in the language you will mainly use to carry out the respective work.