Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

1.1 In dit document informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens door gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, zoals naam, adres, e-mailadres, sitegebruik.

1.2 Verantwoordelijke conform art. 4 par. 7 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, Fritz-Müller-Str. 6-8, 74653 Ingelfingen-Criesbach, Duitsland, webmaster(at)gemue.de . U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming bereiken via datenschutz(at)gemue.de of op ons postadres met vermelding van 'der Datenschutzbeauftragte'.

1.3 Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. De gegevens die in een dergelijk verband beschikbaar komen, worden door ons gewist zodra het niet meer nodig is om deze te bewaren, of worden voor verwerking beperkt in het geval dat er een wettelijke registratieverplichting bestaat.

1.4 In het geval dat wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruikmaken van gemachtigde dienstverleners of indien wij voor reclamedoeleinden gebruik wensen te maken van uw gegevens, informeren wij u hieronder uitgebreid over de desbetreffende procedures. Daarbij worden eveneens de vastgestelde criteria voor de opslagtermijn vermeld.

2. Uw rechten

2.1 Ten opzichte van ons heeft u de volgende rechten aangaande uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie,
 • Recht op correctie of verwijdering,
 • Recht op beperkte verwerking,
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking,
 • Recht op gegevensportabiliteit.

2.2 Bovendien heeft u het recht om bij een toezichthouder voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

3. Het verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek van onze website

3.1 Bij louter informatief gebruik van de website, ook wanneer u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen die persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en de stabiliteit en veiligheid te kunnen waarborgen (rechtsgrondslag is Art. 6 par. 1 deel 1 van de AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van opvragen
 • Tijdverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Telkens overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website waarvan de aanvraag afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en het betreffende gebied
 • Taal en versie van de browsersoftware.

3.2 In aanvulling op de hiervoor genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf worden opgeslagen bij de door u gebruikte browser en waardoor de instantie die de cookie plaatst (in dit geval wijzelf), bepaalde informatie krijgt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overdragen op uw computer. Zij zijn ervoor bedoeld het algehele internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

3.3 Toepassing van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de aard en functie hieronder worden toegelicht:

 • Transient-cookies (zie b)
 • Permanente cookies (zie c).

b) Transient-cookies worden automatisch gewist zodra de browser wordt afgesloten. Hiertoe behoren met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende aanvragen van uw browser uit de gehele gebruikssessie kunnen worden ingedeeld. Daardoor kan uw computer opnieuw worden herkend wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente (persistente) cookies worden na een bepaalde tijd automatisch gewist. Deze tijd kan per cookie verschillen. Deze cookies kunnen altijd worden gewist in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld het plaatsen van third-party cookies of alle cookies weigeren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functionaliteiten van de website kunt gebruiken.

4. Nieuwsbrief

4.1. Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief waarin we u op de hoogte brengen van ons interessante, actuele aanbod. De producten en diensten waarvoor reclame wordt gemaakt, worden vermeld in de toestemmingsverklaring.

4.2. Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken we gebruik van de zogenaamde 'double-opt-in'-procedure. Dit houdt in dat we na uw aanmelding een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we u vragen te bevestigen dat u instemt met toezending van de nieuwsbrief. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 30 dagen bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij steeds het door u gebruikte IP-adres en de tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze procedure is uw aanmelding aan te tonen en in een voorkomend geval mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen.

4.3. Voor toezending van de nieuwsbrief is het alleen verplicht uw e-mailadres op te geven. Het verstrekken van andere gegevens, met uitzondering van gemarkeerde gegevens, is vrijwillig en deze worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op ten behoeve van toezending van de nieuwsbrief. Rechtsgrondslag is Art. 6 par. 1 deel 1 lid a van de AVG.

4.4. U kunt uw toestemming voor toezending van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken en aangeven dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. U kunt zich afmelden via de daarvoor bestemde link in elke e-mailnieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in de colofon vermelde contactgegevens.

4.5. Wij wijzen u erop dat wij bij toezending van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag analyseren. Voor een dergelijke analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens, of beter gezegd trackingpixels, die een beeldbestandje van één pixel vormen die op onze website wordt opgeslagen. Voor analyses koppelen we de in § 3 genoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een afzonderlijke ID. De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld. De ID's worden dus niet aan andere persoonsgegevens gekoppeld. Rechtstreekse herleiding tot een bepaald persoon is daardoor uitgesloten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking. Klik daarvoor op de speciale link in elke e-mail of neem op een van de andere manieren contact met ons op. De gegevens worden opgeslagen zolang u bent geabonneerd op onze nieuwsbrief. Na een afmelding worden de gegevens uitsluitend statistisch en anoniem bewaard.

5. Online reclame

Toepassing van Google Ads-conversie

5.1. Wij maken gebruik van het aanbod van Google Ads om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google Ads) op externe websites ons aantrekkelijke aanbod onder de aandacht te brengen. Wij kunnen in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagne bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclames zijn. Wij proberen zo reclames voor u weer te geven die wellicht interessant voor u zijn, onze website voor u aantrekkelijk te maken en een eerlijke berekening van de advertentiekosten te bewerkstelligen.

5.2. Google levert deze reclamemiddelen via een zogenoemde 'advertentieserver' (Ad Server). Bovendien maken we gebruik van Ad Server-cookies, waarmee speciale parameters voor prestatiemetingen, zoals voor de weergave van advertenties of klikken door gebruikers, kunnen worden gemeten. Wanneer u op onze website een Google-advertentie tegenkomt, plaatst Google Ads een cookie op uw pc. Deze cookies zijn gewoonlijk slechts 30 dagen geldig en zijn niet bestemd om u persoonlijk te identificeren. Naast deze cookie worden als analysewaarden doorgaans de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (relevant voor conversies na weergave) en opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet meer wenst te worden aangeschreven) opgeslagen.

5.3. Met deze cookies kan Google uw internetbrowser opnieuw herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Ads-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Aan elke Ads-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet via de websites van Ads-klanten worden getraceerd. Bij de genoemde reclamemiddelen verzamelen en verwerken wijzelf geen persoonsgegevens. Google stelt ons uitsluitend de statistische analyses ter beschikking. Op basis van deze analyses kunnen wij opmaken welke ingezette reclamemiddelen het effectiefst zijn. Verdergaande gegevens over de toepassing van de reclamemiddelen ontvangen wij niet. Het is met name niet mogelijk om op basis van deze informatie gebruikers te identificeren.

5.4. Op grond van de toegepaste marketingtools zet uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding op met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tools door Google worden verzameld en informeren u daarover overeenkomstig onze stand van kennis: Vanwege de integratie van Ads-conversies krijgt Google de informatie dat u het overeenkomstige deel van onze internetsite heeft opgevraagd of op een van onze advertenties heeft geklikt. Indien u bij een van de diensten van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek in verband brengen met uw account. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres registreert en opslaat.

5.5. U kunt deelname aan deze trackingmethode op verschillende manieren verhinderen: a) door een adequate instelling van uw browsersoftware leidt met name het blokkeren van third-party cookies ertoe dat u geen advertenties van derden meer ontvangt; b) door deactivering van de cookies voor het bijhouden van conversies, waarbij u uw browser zo instelt dat cookies van het domein 'www.googleadservices.com' worden geblokkeerd, https://www.google.nl/settings/ads, waarbij deze instellingen worden gewist wanneer u uw cookies wist; c) door deactivering van de op interesses gebaseerde advertenties van aanbieders die onderdeel zijn van de zelfreguleringscampagne 'About Ads', via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist; d) door langdurige deactivering in de browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval de functionaliteiten van het aanbod mogelijk niet volledig kunt gebruiken.

5.6. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 par. 1 deel 1 lid f van de AVG. Nadere informatie over gegevensbescherming bij Google leest u hier: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/nl.html. U kunt eventueel ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. Chatfunctie

Deze website maakt gebruik van de chatfunctie van Userlike, een live chatsoftware van de onderneming Userlike UG (met beperkte aansprakelijkheid), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Duitsland.

Als de pagina wordt geopend, worden er cookies geplaatst zodat de Userlike-widget geladen en aan u kan worden getoond. Bovendien zijn deze nodig voor de technische omzetting (om de communicatie mogelijk te maken) van de Userlike Messenger. Userlike verzamelt en slaat gegevens pas op als er een chatverbinding tot stand komt. Daarbij wordt een verbinding met de servers van Userlike UG opgezet, en na uw goedkeuring worden er ook persoonlijke gegevens opgeslagen. Daartoe behoren de inhoud van de chat, datum en tijd van de oproep, browsertype/ -versie, IP-adres, gebruikt besturingssysteem, URL van de eerder bezochte website, hoeveelheid verzonden gegevens alsmede voornaam, achternaam en e-mailadres. Om ervoor te zorgen dat de eindgebruiker bij een nieuw gebruik herkend wordt, slaat Userlike ook cookies met gebruikersinformatie op. Deze cookies kunnen via de browserfunctie te allen tijde worden gewist.

Meer informatie over de omgang met uw gegevens door de live chatfunctie en uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaringen van Userlike op https://www.userlike.com/de/privacy_policy.

7. Zoekfunctie

Deze website maakt gebruik van de zoektechnologie van Algolia, Inc., 589 Howard Street, Suite 5, San Francisco, CA 94105, VS.

Algolia is een realtime zoekdienst die de bezoeker een directe visuele terugmelding na zijn invoer geeft en ook schrijftoleranties mogelijk maakt. Hierbij worden uw IP-adres en uw zoekaanvraag op een van de drie serverlocaties van de onderneming opgeslagen (hoofdkantoor in San Francisco of bij de dochterondernemingen Algolia SAS, 55 Rue d’Amsterdam, 75008 Parijs, Frankrijk en Algolia Ltd., 1 Primrose St, Londen, EC2A 2EX, VK).

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Algolia op https://www.algolia.com/policies/privacy.

8. Google Maps

8.1 Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen we u rechtstreeks in de website interactieve kaarten tonen en kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de kaartenfunctie.

8.2 Door een bezoek aan de website krijgt Google de informatie dat u de bijbehorende subsite van onze website heeft opgevraagd. Daarnaast worden de onder § 3 van deze verklaring vermelde gegevens overgedragen. Dit gebeurt ongeacht het feit of Google een gebruikersaccount heeft waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks toegeschreven aan uw account. Wanneer u niet wilt dat bezoekgegevens worden toegeschreven aan uw profiel bij Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt dit voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of voor de afstemming van hun website op specifieke behoeften. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op specifieke behoeften afgestemde reclame te kunnen aanbieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk op onze website te kunnen informeren over uw activiteiten. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het maken van dit gebruikersprofiel. Wenst u van dit recht gebruik te maken, dan dient u zich te wenden tot Google.

8.3 Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door de aanbieder van de plug-in vindt u in de privacyverklaringen van deze aanbieder. Daar vindt u tevens nadere informatie over uw rechten en beëindigingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Google reCAPTCHA

We maken gebruik van “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Met reCAPTCHA kan worden gecontroleerd, of de gegevensinvoer op onze websites (bv. bij een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma plaatsvindt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker op de website komt. Voor de analyse beoordeelt reCAPTCHA verschillende gegevens (zoals IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website en door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De bij de analyse geregistreerde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden er niet op geattendeerd, dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De website-exploitant heeft er een gerechtvaardigd belang bij, dat zijn webaanbiedingen worden beschermd tegen oneigenlijke geautomatiseerde bespieding en tegen spam.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en over de privacyverklaring van Google vindt u bij de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

10. Google Tag Manager

Met de Google Tag Manager kunnen handelaren website-tags via een interface beheren. De Tag Manager zelf die de tags toepast, werkt echter zonder cookies en registreert geen persoonsgegevens. De Tag Manager zorgt er alleen voor dat andere tags worden geactiveerd die op hun beurt onder omstandigheden gegevens registreren. In deze privacyverklaring staan toelichtingen over deze derde leveranciers. De Google Tag Manager gebruikt deze gegevens echter niet. Als u de uitschakeling van cookies hebt ingesteld, wordt deze voor alle tracking-tags in acht genomen die met de Google Tag Manager werden toegepast. De tool verandert uw cookie-instellingen dus niet.

Het kan zijn dat Google u om toestemming vraagt om sommige productgegevens (bijvoorbeeld uw accountinformatie) aan andere Google-producten door te geven om bepaalde functies te activeren, bijvoorbeeld om de toevoeging van nieuwe conversion-tracking-tags voor AdWords te vereenvoudigen. Bovendien controleren de ontwikkelaars van Google van tijd tot tijd informatie over het productgebruik om het product verder te optimaliseren. Google zal echter nooit dit soort gegevens zonder uw toestemming aan andere Google-producten doorgeven.

Meer informatie vindt u in de gebruiksrichtlijnen van Google en de privacyverklaringen van Google voor dit product: https://www.google.com/intl/nl/analytics/tag-manager/use-policy/

11. Inxmail Professional

11.1 Wij gebruiken functies van de nieuwsbrieftool Inxmail Professional van Inxmail GmbH, Wentzigerstraße 17, 79106, Freiburg, Duitsland (hierna: Inxmail genoemd).
Inxmail is een software voor gepersonaliseerde nieuwsbrieven en geautomatiseerde e-mailcampagnes. Door middel van zogenaamde web-beacons of telpixels kunnen interacties met de nieuwsbrieven gemeten worden. Daarbij worden cookies van Inxmail op uw eindapparaat opgeslagen.
Daardoor worden volgende persoonsgegevens door Inxmail verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Meta- en communicatiegegevens
 • Apparaatgegevens
 • IP-adres
 • Gebruiksgegevens
 • Interesses
 • Toegangstijden

Andere ontvanger van de gegevens is Bringe Informationstechnik als subondernemer.
Meer informatie over de verwerking van de gegevens door Inxmail krijgt u hier: www.inxmail.de/datenschutz

11.2 Het gebruik van Inxmail dient ons voor de aanmelding van geïnteresseerden voor nieuwsbrieven en voor de analyse en evaluatie van de nieuwsbriefcampagnes.

11.3 Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker is altijd de toestemming van de gebruiker volgens art. 6 par. 1 deel 1 lid a AVG.

11.4 Uw persoonlijke informatie wordt zolang opgeslagen als noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen of zoals deze wettelijk voorgeschreven is, bijv. voor fiscale en boekhoudingsdoeleinden. Ook kunnen deze gegevens op aanvraag van de exploitant bij Inxmail worden verwijderd. De opslag van cookies valt buiten de hoedanigheid van Inxmail.

11.5 U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring die verband houdt met de bescherming van persoonsgegevens op elke moment te herroepen. Door de herroeping van de toestemming komt de rechtmatigheid van de door de toestemming tot aan de herroeping plaatsgevonden verwerking niet in het geding.
U kunt de registratie en de verwerking van uw persoonsgegevens door Inxmail verhinderen als u de opslag van cookies door derden op uw pc verbiedt, de "Do Not Track"-functie van een ondersteunende browser benut, de uitvoering van script-code in uw browser uitschakelt of een script-blocker zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com) in uw browser installeert.
Meer informatie over herroepings- en uitschakelmogelijkheden m.b.t. Inxmail vindt u op: https://www.inxmail.de/datenschutz

12. Matomo

12.1 Wij maken gebruik van Matomo (voormalig Piwik), een webanalysedienst van InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, om het gebruik van onze webpagina's te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en dit voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Rechtsgrondslag voor het gebruik van Matomo is Art. 6 par. 1 deel 1 lid f AVG.

12.2 Voor deze evaluatie worden cookies op uw computer opgeslagen. De zo verkregen informatie wordt uitsluitend opgeslagen op een server in Duitsland. U kunt de analyse stopzetten door de aanwezige cookies te wissen en door te voorkomen dat cookies worden opgeslagen. Indien u de opslag van cookies blokkeert, wijzen wij u erop dat u deze website dan mogelijk niet volledig kunt gebruiken. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de instelling in uw browser. U kunt het gebruik van Matomo verhinderen als u geen toestemming verleent voor het gebruik van cookies.

12.3 Deze website maakt gebruik van Matomo met de extensie 'AnonymizeIP'. Daardoor worden IP-adressen afgekort verder verwerkt, waardoor rechtstreekse herleiding tot een bepaalde persoon is uitgesloten. Het via uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.

12.4 Het programma Piwik is een open source-project. Informatie van derden over gegevensbescherming is beschikbaar op https://matomo.org/privacy-policy/.

13. Verzameling van persoonsgegevens voor contractuele dienstverlening

In het kader van opdrachten aan dienstverleners of leveranciers, of als u leveringen of diensten bij ons afneemt, verwerken wij de voor de contractuele dienstverlening noodzakelijke gegevens. Hiertoe behoren voorraadgegevens (namen, zakelijke adres- en contactgegevens) en contract-, bestel- en factuurinformatie over de nakoming van onze contractuele verplichtingen. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 par. 1 letter b) van het privacyreglement. Deze gegevens worden door onze bevoegde interne instanties voor de uitvoering van het contract verwerkt. De bij ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra deze voor hun doelbepaling niet meer noodzakelijk zijn en de verwijdering niet in tegenspraak is met wettelijke bewaarverplichtingen. Maar bewaarverplichtingen vloeien voort uit handelsredenen en fiscale redenen. Volgens wettelijke voorschriften moet een bewaartermijn van 6 jaar in acht worden genomen conform § 257 par. 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (bijv. boekingsdocumenten) en van 10 jaar conform § 147 par. 1 van de belastingwet (bijv. boekingsdocumenten, handelsbrieven en zakelijke brieven, voor de fiscale behandeling van relevante documenten).

Als wij u telefonisch of per e-mail over onze producten en diensten willen informeren, gebeurt dit volgens de voorschriften van § 7 van de Duitse wet tegen oneerlijke handelspraktijken of door uw toestemming conform art. 6 par. 1 letter a) van het privacyreglement.

Een doorgifte van gegevens aan derden vindt alleen plaats in het kader van de wettelijke voorschriften. Wij geven deze door als dit bijv. volgens art. 6 par. 1 letter b) van het privacyreglement voor contractuele doeleinden noodzakelijk is, wij op grond van de wettelijke voorschriften volgens art. 6 par. 1 letter c) van het privacyreglement daartoe verplicht zijn of wij een gerechtvaardigd belang conform art. 6 par. 1 letter. f) van het privacyreglement in de economische en effectieve exploitatie van ons bedrijf hebben. Hiertoe behoort de doorgifte van deze gegevens aan de met ons verbonden bedrijven.

In het kader van een orderverwerking volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming volgens art. 28 van het privacyreglement zetten wij voor het gebruik en het onderhoud van onze informatietechnologische systemen dienstverleners in die in dit verband mogelijk in het bezit kunnen komen van uw persoonsgegevens. Wij hebben daarom passende juridische, technische en organisatorische maatregelen met de dienstverleners getroffen om de bescherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke voorschriften te garanderen. Uw persoonsgegevens worden niet aan een derde land of aan een internationale organisatie doorgegeven.