Strategische inkoop

Strategische inkoop

Het succes van een onderneming hangt voor een groot deel af van de prestaties van de leveranciers. Dat weten wij bij GEMÜ uit jarenlange ervaring en streven daarom altijd naar een toekomstgerichte en op partnerschap gebaseerde samenwerking met onze leveranciers. Om die reden worden deze zorgvuldig uit de meest uiteenlopende branches geselecteerd om te voldoen aan de hoge eisen van onze kwaliteitsnormen. 

De prestaties van onze inkoopafdeling zijn echter niet alleen afhankelijk van onze leveranciers, maar ook van onze interne strategische oriëntatie. 

Naast analytische planningen richten we ons op alle inkoopmogelijkheden. Inkoopstrategieën dienen ons hierbij als richtlijn en helpen ons ook om de inkoop- en verwervingsprocessen bij GEMÜ continu te optimaliseren. Hieronder valt onder andere de bundeling van alle behoeften in de verschillende onderdelen van het bedrijf en de organisatie binnen de meest uiteenlopende productgroepen. 

Leverancier bij GEMÜ worden

Productgroepen

Contacten, documenten en downloads