Strategisk upphandling

Strategisk upphandling

Ett företags framgång beror till stor del på leverantörernas prestationsförmåga. Vi på GEMÜ har många års erfarenhet av detta och strävar därför alltid efter ett framtidsinriktat och partnerskapsbaserat samarbete med våra leverantörer. Därför väljer vi också ut våra leverantörer noggrant från en stor mängd olika branscher för att kunna uppfylla de höga kraven på våra kvalitetsstandarder. 

Men vår inköpsavdelnings prestationsförmåga beror inte bara på våra leverantörer utan också på vår interna strategiska inriktning. 

Förutom analytisk planering utför vi alla typer av upphandlingar. Våra inköpsstrategier fungerar som riktlinjer och hjälper oss dessutom att kontinuerligt optimera inköps- och upphandlingsprocesserna hos GEMÜ. Detta innebär bland annat att vi samlar alla behov inom företagets och organisationens olika områden för de mest olika varugrupper. 

Bli leverantör till GEMÜ

Varugrupper

Kontakt, dokument och nedladdningar