Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Clean solution for pure steam: GEMÜ 505/555

Clean solution for pure steam: GEMÜ 505 / 555

Video only available in German! GEMÜ 505 (manually operated) and GEMÜ 555 (pneumatically operated) angle seat globe valves for isolating pure steam have been developed In close collaboration with a well-known customer from the pharmaceutical industry. For reasons of quality, all wetted parts are made of high quality stainless steel (316L), while internally the valve body is actually mechanically machined clean and externally electropolished. With this surface finish, Ra values of up to 0.4 µm can be produced – and even reproduced – inside the valve body. In addition, the seal materials (seat code: 5P) satisfy the high FDA requirements and have been tested in accordance with USP class VI 121 °C. As early as the creation stage of the user specification, particular requirements were defined for the production process and the maintenance of these angle seat globe valves. In particular, this included the creation of a traceability chain for all wetted parts. For this reason, valve bodies, retaining nut, seat, valve plug, spindle, bellows and actuator seal of the GEMÜ 555 and GEMÜ 505 are manufactured in specific batches and combined together in one production run. As a result, material test certificates in accordance with 3.1 DIN EN 10204 can be issued and supplied with the product if required. At the Powtech and Technopharm 2013 trade fairs, the German technical journals "cav chemie anlagen verfahren", "dei – die ernährungsindustrie" and "Pharmaproduktion" conducted an interview with Peter Meyer on the topic of the new globe valve.