På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

How diaphragm valves with plastic valve bodies work

How diaphragm valves with plastic valve bodies work

There are two general designs of diaphragm valves: The full bore type and the weir type. The animation shows how a medium flows through and is shut off by a weir type plastic diaphragm valve. The diaphragm sealing and the numerous valve variants available mean that diaphragm valves are universally compatible and can, for example, be used for high-purity applications, highly-polluted media and abrasive substances.