Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Diaphragm replacement for GEMÜ 650 with diaphragm code 5E

Diaphragm replacement for GEMÜ 650 with diaphragm code 5E

The video demonstrates and explains how the two-piece PTFE diaphragm 5E is changed for the diaphragm valve GEMÜ 650. Before removing valve accessories that are mechanically limited to the valve stroke, it is sensible to check the settings and values where necessary. For example, measure the installation length of the opening limiter as a point of reference to facilitate subsequent refitting. After removing the structures for valves closed by spring pressure, the valve must also be actuated and thereby placed in the open position before disassembly of the actuator. Subsequently move the disassembled actuator into the closed position, unscrew the PTFE face anticlockwise and remove the diaphragm and backing. During the assembly of the new diaphragm that follows, the order of the steps that are outlined in the video should also be adhered to. Due to the natural setting behaviour of diaphragm sealing materials, particularly after the first sterilization process, we also recommend that you check the compression of the diaphragms periodically and retighten the flange fasteners if necessary. These assembly instructions can also be used for other pneumatic GEMÜ valve types when changing the 5E diaphragm in diaphragm sizes MG25-150. Further information and practical tips are provided by the GEMÜ training team in a number of training courses. Safety information Before replacing diaphragms in a system, the system or relevant system section, the valve and its accessories must be switched off and secured according to applicable regulations and directives. Make sure that the relevant pipe section and valve are free of overpressure and vacuum and that the prevailing internal and external temperature does not pose a danger for personnel. Make sure that the relevant pipe section and valve are free of corrosive substances that are harmful to health and that additional suitable measures for protecting personnel have been implemented according to applicable regulations and directives. The operating and maintenance instructions for valves and attachments are to be strictly observed.