På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Energiteknik

Säkra och robusta ventil-, mät- och reglersystem

GEMÜ erbjuder ventiler och automatiseringskomponenter för övertygande lösningar inom processteknik.

Vridspjällsventiler, kulventiler, sätesventiler, magnetventiler och membranventiler används både vid konventionell energiproduktion och vid produktion av förnyelsebar energi.

Realisering av reglerkretsar

Samtliga ventiltyper från GEMÜ kan styras, övervakas och regleras via PLC. Produktprogrammet omfattar olika passande automatiseringskomponenter som elektriska gränslägesgivare och process- och lägesregulatorer. Det finns även manuella dräneringsventiler.

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem

 • Vindkraftverk (t.ex. hydraulisk styrning)
 • Pumpning i pumpkraftverk
 • Framställning av biofluider
 • Rökgasavsvavling

Fördelar med vridspjällsventiler av metall

 • Stort antal ventilhustyper, anslutningstyper, ventilhusmaterial, tätningsmaterial och spjällutföranden
 • Förbättrad tätning genom speciell tätningsgeometri – även vid större nominella diametrar; täthetskontroll enligt EN 12266-1
 • Moduluppbyggd konstruktion (manöverdonsvarianter, instrumentering, automatisering)
 • Atex-klassade utföranden för explosionsfarliga miljöer
 • TA-luft-utföranden

Fördelar med vridspjällsventiler av plast

 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Minimala tryckförluster

Fördelar med sätes- och reglerventiler

 • Mycket lämpliga för frekventa omkopplingar
 • Högt genomflöde
 • Plasthus av korrosionsbeständiga material
 • Metallhus av olika material
 • Mycket goda regleregenskaper; möjlighet till individuell anpassning av reglerkarakteristiken
 • Atex-klassade utföranden för explosionsfarliga miljöer

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fabrik.