Energi- och miljöteknik

Lösningar för energiåtervinning, energilagring och energianvändning

Energi- och miljöteknik

Vid energiproduktion använder man över hela världen både centraliserade och decentraliserade system i form av vatten- och vindkraftverk, gasturbinkraftverk eller kolkraftverk. 

Även processer som tillverkning av biofluider eller ångproduktion bidrar till energiproduktionen genom att säkerställa energianvändningen vid de mest skilda lagrings- och termoprocesstekniker.

Vid förnybara såväl som konventionella energikällor – inom energitekniken klarar man sig inte utan innovativa och effektiva produkter med lång livslängd.

Därför erbjuder GEMÜ med sitt omfattande sortiment av vridspjällsventiler, kulventiler, sätesventiler, membranventiler och flervägsventilblock tillförlitliga systemkomponenter för energi- och miljöteknik.

 

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem:

 • Hydraulisk styrning i vindkraftverk
 • Pumpning i pumpkraftverk
 • Framställning av biofluider
 • Rökgasavsvavling
 • Rening av avloppsvatten

Fördelar med vridspjällsventiler av plast och metall

 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Flexibla användningsområden tack vare varierande materialval
 • Minimalt tryckfall
 • Finns i ATEX-utföranden
 • Godkännande enligt de tyska luftkvalitetsföreskrifterna (TA Luft)

Fördelar med membranventiler med plastinklädnad

 • Alla mekaniska komponenter ligger utanför det område som kommer i kontakt med mediet
 • Lämpade för neutrala eller aggressiva flytande och gasformiga medier
 • Kan användas till både rena och abrasiva medier 
 • Har regleringsmöjligheter

Fördelar med kulventiler av plast och metall

 • Högt flöde
 • Hos kulventilerna av plast består alla delar som vidrör mediet av plastmaterial. Det går även att få dem i termoplast
 • Kulventilerna av metall finns även tillgängliga i ATEX-, TA-Luft- (för luftrening) och vakuumutförande

Fördelar med sätesventiler 

 • Avsedda för snabba växlingar och höga växlingsfrekvenser
 • Används med fördel som reglerventiler tillsammans med likartade lägesställare
 • Finns tillgängliga med mångsidiga tillbehör samt i ATEX- eller vakuumutförande

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fabrik.