Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜ-gruppen

Ventil-, mät- och reglerteknik

GEMÜ-gruppen är en ledande tillverkare av ventil-, mät- och reglersystem för vätskor, ångor och gaser. GEMÜ är världsledande när det gäller lösningar för sterila processer. Förutom GEMÜ och dess 27 dotterbolag hör följande till GEMÜ-gruppen: leverantören av ”Identify and manage”-lösningar inevvo solutions, Schloß-Hotel Ingelfingen och vintillverkaren Ingelfinger Fass. Även VIP Präsent som tillverkar presentreklam och profilprodukter och GFM Solutions, tjänsteleverantör av beröringsfria handdesinfektionsapparater, är en del av GEMÜ.

Ett globalt orienterat familjeföretag i andra generationen

Detta globalt orienterade, självständiga familjeföretag grundades av Fritz Müller 1964. Men sina nyskapande produkter och kundanpassade lösningar är man en av de främsta i världen när det gäller styrning av processmedier.

GEMÜ leds som ett familjeföretag i andra generationen av verkställande direktören Gert Müller och hans kusin Stephan Müller.

Innovationer och utmärkelser i rad

De båda företagsledarna Gert Müller och Stephan Müller står bakom inriktningen på innovation och leder GEMÜ mot framtiden. I linje med detta grundade företaget i oktober 2018 inevvo solutions, ett startup-företag som utnyttjar möjligheterna med digitaliseringen och utvecklar och marknadsför Industri 4.0-lösningar som exempelvis det RFID-baserade CONEXO-systemet.

Inom produktområdet vittnar utmärkelser som ”ACHEMA Innovation Award” också om företagets innovativa styrka, med exempelvis nya former för utbildning där vårt särskilt framtagna program Virtuell Reality Training används.

Fler än 1 900 medarbetare över hela världen

Företagsgruppen har idag över 1 900 anställda globalt, varav fler än 1 100 i Tyskland. Produktionen sker på sex olika platser: Utöver produktionsanläggningarna i Tyskland har GEMÜ tillverkning i såväl Schweiz och Frankrike som i Kina, Brasilien och USA. Den världsomspännande distributionen sker via 27 dotterbolag och koordineras från Tyskland. GEMÜ är aktivt i fler än 50 länder och på alla kontinenter via ett stabilt nätverk av återförsäljar.

 

Oavbruten tillväxt

GEMÜ-gruppen växer kontinuerligt och investerar regelbundet i företagets framtid. Till exempel invigdes under 2013 ett toppmodernt produktions- och logistikcentrum i Kupferzell, Tyskland, där de globala varuflödena samlas för att garantera en snabb leverans till kunderna i Europa.

Under överinseende av vd och koncernchef Gert Müller har GEMÜ omorganiserats under 2017. Med den nya organisationens uppdelning i affärsområden lägger företaget en viktig grundsten för ännu närmare kundkontakt och fortsatt tillväxt.

Även den nya produktions- och administrationsbyggnad som blev klar i Shanghai (Kina) 2015 och vårt centrum för ytteknik (OTZ) som öppnades 2018 i Hohenlohes företagspark (Tyskland) vittnar om investeringarna i framtida tillväxt.

Planerna för den nya administrationsbyggnaden i Kupferzell (Tyskland) är redan klara. Med nybygget skapas en modern kontorsbyggnad, vilket skapar ytterligare synergier, ger medarbetarna en attraktiv arbetsmiljö och tar höjd för såväl nuvarande som framtida tillväxt.

Code of Conduct     |Conditions of purchase    |Brexit           |Coronavirus Information
in Germanin Germanin Germanin German
in Englishin Englishin Englishin English
in French