GEMÜ-gruppen

Ventil-, mät- och reglerteknik

GEMÜ-gruppen

GEMÜ-gruppen är en ledande tillverkare av ventil-, mät- och reglersystem för vätskor, ångor och gaser. GEMÜ är världsledande när det gäller lösningar för sterila processer. Förutom GEMÜ och dess 27 dotterbolag hör följande till GEMÜ-gruppen: leverantören av ”Identify and manage”-lösningar inevvo solutions, Schloß-Hotel Ingelfingen och vintillverkaren Ingelfinger Fass. Även VIP Präsent som tillverkar presentreklam och profilprodukter och GFM Solutions, tjänsteleverantör av beröringsfria handdesinfektionsapparater, är en del av GEMÜ.

Ett globalt orienterat familjeföretag i andra generationen

Detta globalt orienterade, självständiga familjeföretag grundades av Fritz Müller 1964. Men sina nyskapande produkter och kundanpassade lösningar är man en av de främsta i världen när det gäller styrning av processmedier.

GEMÜ leds som ett familjeföretag i andra generationen av verkställande direktören Gert Müller och hans kusin Stephan Müller.

Innovationer och utmärkelser i rad

De båda företagsledarna Gert Müller och Stephan Müller står bakom inriktningen på innovation och leder GEMÜ mot framtiden. I linje med detta grundade företaget i oktober 2018 inevvo solutions, ett startup-företag som utnyttjar möjligheterna med digitaliseringen och utvecklar och marknadsför Industri 4.0-lösningar som exempelvis det RFID-baserade CONEXO-systemet.

Inom produktområdet vittnar utmärkelser som ”ACHEMA Innovation Award” också om företagets innovativa styrka, med exempelvis nya former för utbildning där vårt särskilt framtagna program Virtuell Reality Training används.

Fler än 2 200 medarbetare över hela världen

Företagsgruppen har idag över 2 200 anställda globalt, varav fler än 1 200 i Tyskland. Produktionen sker på sex olika platser: Utöver produktionsanläggningarna i Tyskland har GEMÜ tillverkning i såväl Schweiz och Frankrike som i Kina, Brasilien och USA. Den världsomspännande distributionen sker via 27 dotterbolag och koordineras från Tyskland. GEMÜ är aktivt i fler än 50 länder och på alla kontinenter via ett stabilt nätverk av återförsäljar.

 

Oavbruten tillväxt

GEMÜ-gruppen växer kontinuerligt och investerar regelbundet i företagets framtid. Till exempel invigdes under 2013 ett toppmodernt produktions- och logistikcentrum i Kupferzell, Tyskland, där de globala varuflödena samlas för att garantera en snabb leverans till kunderna i Europa.

Under överinseende av vd och koncernchef Gert Müller har GEMÜ omorganiserats under 2017. Med den nya organisationens uppdelning i affärsområden lägger företaget en viktig grundsten för ännu närmare kundkontakt och fortsatt tillväxt.

Även den nya produktions- och administrationsbyggnad som blev klar i Shanghai (Kina) 2015 och vårt centrum för ytteknik (OTZ) som öppnades 2018 i Hohenlohes företagspark (Tyskland) vittnar om investeringarna i framtida tillväxt.

Planerna för den nya administrationsbyggnaden i Kupferzell (Tyskland) är redan klara. Med nybygget skapas en modern kontorsbyggnad, vilket skapar ytterligare synergier, ger medarbetarna en attraktiv arbetsmiljö och tar höjd för såväl nuvarande som framtida tillväxt.

Code of Conduct     |Conditions of purchase    |Brexit           |Coronavirus Information
in Germanin Germanin Germanin German
in Englishin Englishin Englishin English
in French