GEMÜ-gruppen

Ventil-, mät- och reglerteknik

GEMÜ-gruppen

GEMÜ-gruppen är en ledande tillverkare av ventil-, mät- och reglersystem för vätskor, ångor och gaser. GEMÜ är världsledande när det gäller lösningar för sterila processer. Förutom GEMÜ och dess 27 dotterbolag hör följande till GEMÜ-gruppen: leverantören av ”Identify and manage”-lösningar inevvo solutions, Schloß-Hotel Ingelfingen och vintillverkaren Ingelfinger Fass. Även VIP Präsent som tillverkar presentreklam och profilprodukter del av GEMÜ.

 


Upplev den nya GEMÜ-världen med alla dess facetter, GEMÜ-andan och de trendteman med vilka vi formar framtiden.

Ett globalt orienterat familjeföretag i andra generationen

Detta globalt orienterade, självständiga familjeföretag grundades av Fritz Müller 1964. Men sina nyskapande produkter och kundanpassade lösningar är man en av de främsta i världen när det gäller styrning av processmedier.

GEMÜ leds som ett familjeföretag i andra generationen av verkställande direktören Gert Müller och hans kusin Stephan Müller.

Innovationer och utmärkelser i rad

De båda företagsledarna Gert Müller och Stephan Müller står bakom inriktningen på innovation och leder GEMÜ mot framtiden. I linje med detta grundade företaget i oktober 2018 inevvo solutions, ett startup-företag som utnyttjar möjligheterna med digitaliseringen och utvecklar och marknadsför Industri 4.0-lösningar som exempelvis det RFID-baserade CONEXO-systemet.

Inom produktområdet vittnar utmärkelser som ”ACHEMA Innovation Award” också om företagets innovativa styrka, med exempelvis nya former för utbildning där vårt särskilt framtagna program Virtuell Reality Training används.

Fler än 2 500 medarbetare över hela världen

Företagsgruppen har idag över 2 500 anställda globalt, varav fler än 1 400 i Tyskland. Produktionen sker på sex olika platser: Utöver produktionsanläggningarna i Tyskland har GEMÜ tillverkning i såväl Schweiz och Frankrike som i Kina, Brasilien och USA. Den världsomspännande distributionen sker via 28 dotterbolag och koordineras från Tyskland. GEMÜ är aktivt i fler än 50 länder och på alla kontinenter via ett stabilt nätverk av återförsäljar.

 

Oavbruten tillväxt

GEMÜ-gruppen växer kontinuerligt och investerar regelbundet i företagets framtid. Till exempel invigdes under 2013 ett toppmodernt produktions- och logistikcentrum i Kupferzell, Tyskland, där de globala varuflödena samlas för att garantera en snabb leverans till kunderna i Europa.

Under överinseende av vd och koncernchef Gert Müller har GEMÜ omorganiserats under 2017. Med den nya organisationens uppdelning i affärsområden lägger företaget en viktig grundsten för ännu närmare kundkontakt och fortsatt tillväxt.

Även den nya produktions- och administrationsbyggnad som blev klar i Shanghai (Kina) 2015 och vårt centrum för ytteknik (OTZ) som öppnades 2018 i Hohenlohes företagspark (Tyskland) vittnar om investeringarna i framtida tillväxt.

GEMÜs toppmoderna huvudkontor byggs precis intill. Den nya administrationsbyggnaden i tyska Kupferzell ska tas i bruk år 2024. Med nybygget skapas en modern kontorsbyggnad, vilket skapar ytterligare synergier, ger medarbetarna en attraktiv arbetsmiljö och tar höjd för såväl nuvarande som framtida tillväxt.