På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ-gruppen

Ventil-, mät- och reglerteknik

GEMÜ är en världsledande tillverkare av armaturer, automatiseringskomponenter och rörledningsprodukter. Sedan 1964 har företaget producerat innovativa produkter och kundspecifika lösningar för styrning av processmedier.

GEMÜ-gruppen utvecklar och tillverkar komponenter och system för vätska, ånga och gas.

Produktmångfald för mediestyrning och reglering

Egenutvecklade mät-, styr- och reglerkomponenter av metall och plastmaterial möjliggör ett enormt utbud. GEMÜ erbjuder även projekterings- och produktionsstjänster, bl.a för flervägsventilblock och produkter för medicinteknik.

Mångfald av applikationer

GEMÜs ventilteknik och instrumentering används i ett stort antal olika tillämpningar, t.ex. inom vattenrening: från avsaltning via rening av dricksvatten till WFI-vatten. Företaget erbjuder även förstklassiga lösningar för fördelnings- och doseringsuppgifter inom kemisk processteknik, dryckesindustrin eller mikroelektronikbranschen. GEMÜ är världsledande på marknaden för sterila tillämpningar inom läkemedelsindustrin och bioteknik.

På plats i alla världsdelar

För närvarande har GEMÜ-gruppen över 1 800 medarbetare över hela världen. Vi har personliga kontaktpersoner för våra kunder i över 50 länder i alla världsdelar. Förutom våra 27 dotterbolag satsar vi på långvariga partnerskap med våra affärspartner och serviceställen.

Code of Conduct     |Conditions of purchase    |Brexit
in Germanin Germanin German and in English
in Englishin English
in French