På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Destillationsanläggningar för WFI-vatten

Distillation Unit for WFI Water
Endast särskilt renat vatten (WFI-vatten) får användas för tillverkning av läkemedel som ges via injektion eller transfusion. Detta enligt föreskrifter från t.ex. FDA (Food and Drug Administration). Vattnet får inte innehålla hälsofarliga partiklar, det måste ha högsta möjliga renhet och det får inte innehålla flyktiga partiklar. Flyktiga ämnen, i synnerhet, kan inte tas bort med filter.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

FR
pdf
134 KB
WASSER
pdf
108 KB
GB
pdf
107 KB