På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Helavsaltning av matarvatten till pannor med jonbytare

Deionization of boiler feed water using an ion exchanger
I anläggningar med ångpannor leder salterna som finns lösta i vattnet till korrosion och avlagringar. För att förhindra detta finns det allt efter driftsätt och konstruktion av ångbildaren viktiga krav på kvaliteten hos matarvattnet till pannorna. I en helavsaltningsanläggning avlägsnas de lösta salterna i vattnet med hjälp av jonbytarhartser. Dessa salter förekommer dissocierat, alltså i positiva (katjoner) och negativa partiklar (anjoner). Därför är avsaltningsprocessen uppbyggd enligt följande: Katjonbytare – CO2-avgasare – Anjonbytare – Blandbäddsfilter. Dessutom behövs en regenereringsstation och en neutralisering för att anläggningen ska kunna fungera.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

GB
pdf
254 KB
DE
pdf
252 KB