På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Mobil vattenrening

Mobile drinking water treatment
Desinficeringen av dricksvatten sker vanligtvis på kemisk väg, åtminstone tillförs kemikalier som t.ex. klor. I det här exemplet används en innovativ kemikaliefri metod. Anläggningsutvecklaren/-byggaren av denna konstruktion erhöll 2004 ett innovationspris från den tyska förbundsdagen. En annan fördel med denna reningsvariant är att hela reningssystemet är kompakt och lätt att transportera. Dessutom är idrifttagandet väldigt enkelt, vattenreningen görs helautomatiskt.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

GB
pdf
102 KB
DE
pdf
92 KB