På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Oxidationsskydd för textilfärger

Oxidation protection for textile dyes
Färgämnen av olika slag reagerar med syre och blir då obrukbara. För att skydda dessa färgämnen mot oxidering måste förvaringskärlen ständigt utsättas för ett kväveövertryck. Kvävet förvaras i tuber med komprimerad gas. När en kvävgastub är tom kopplas automatisk en påfylld tub in.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

GB
pdf
116 KB
DE
pdf
127 KB