På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Laboratorieblandare

Laboratory and technical mixers
Vid utveckling av läkemedel, samt kemiska och kosmetiska produkter, är det viktigt att tillverkningsprocesserna är så verklighetstrogna som möjligt. Endast då är det möjligt att tillämpa processerna på det egentliga tillverkningsförfarandet. Därför måste laboratorieblandaren vara som en liten version av den riktiga produktionsanläggningen. Till exempel är homogeniseringsblandaren konstruerad så att omrörarverkets periferihastighet är identisk med periferihastighet för den större blandaren. Tekniska komponenter i sådana testanläggningar som visar sig fungera bra används sedan ofta i den slutliga produktionsanläggningen. Det är alltså inte bara den egentliga slutprodukten som testas.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

GB
pdf
92 KB
DE
pdf
92 KB