På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ inviger centrum för ytteknik

Nybygge i industriområdet Hohenlohe

GEMÜ inviger centrum för ytteknik

Nybygge i industriområdet Hohenlohe

Det är endast fem år sedan ventilspecialisten GEMÜ öppnade sitt europeiska produktions- och logistikcentrum i Kupferzell och nu finns det anledning att fira igen: GEMÜ inviger ännu en byggnad. I juni ägde invigningen av det nya centrumet för ytteknik (på tyska Oberflächentechnologiezentrum, förkortat OTZ) rum för en liten skara av dem som varit delaktiga i byggandet. Ännu en milstolpe i GEMÜs historia.

I en andra etapp har nu ytterligare 4 000 kvadratmeter bebyggts. Produktionen och logistiken samlar all kompetens inom ytteknik på ett och samma ställe, som t.ex. en slip- och svetsverkstad, men också de alldeles nyinrättade områdena elektropolering inklusive galvanisering. Genom att stärka kärnkompetenserna i det egna företaget får man bättre möjligheter till utvärdering och optimering av de ytskikt som produceras. Trots en ökad kapacitet är omloppstiderna och kommunikationsvägarna korta. De nya arbetsstegen går hand i hand med övriga processer. På så sätt optimeras processkedjan i produktionsförloppet genom en djupare integrering av ytkontroll, rengöring, betning och elektropolering. I det egna kemilaboratoriet kan olika typer av medier analyseras. ”Målet är att ta ytbehandling till en ny nivå och utforska nya möjligheter inom kärnkompetenserna”, säger Gert Müller. 

Kunderna drar dessutom nytta av en bredare kunskap och konsultkompetens. ”Den som inte satsar på kvalitet satsar på fel häst”, säger Gert Müller.

GEMÜ fortsätter att växa. Gert Müller avslöjade också att en ny kontorsbyggnad redan är på planeringsstadiet.

Download

300dpi
.jpg
1,53 M
sv
.docx
10,84 K