På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Nya påfyllningsventiler med innovativ differentialtrycksteknik

Ventilspecialisten GEMÜ från Ingelfingen lägger med de båda ventiltyperna F40 och F60 grunden för en ny generation påfyllningsventiler.

Nya påfyllningsventiler med innovativ differentialtrycksteknik

Ventilspecialisten GEMÜ från Ingelfingen lägger med de båda ventiltyperna F40 och F60 grunden för en ny generation påfyllningsventiler.

Genom ett nära samarbete med anläggningskonstruktörer och användare på området påfyllningsprocesser har GEMÜ under flera år förbättrat sin kompetens. Därmed kunde de redan för länge sedan utveckla lösningar för alla möjliga utmaningar på det här området. Med det nya utbudet av påfyllningsventiler fortsätter GEMÜ den här traditionen. 

Genom att sätta in GEMÜ:s differentialtrycksteknik blir det möjligt att säkert och hermetiskt avgränsa drivanordningens rörliga delar från produktområdet och samtidigt uppnå en hög kopplingsfrekvens. Därmed förhindras den så kallade hisseffekten som gör att produktrester transporteras via den insatta spindeln till ställen i drivanordningen som inte ska rengöras. Förutom den förbättrade möjligheten att rengöra de områden som kommer i kontakt med mediet lockar ventilen med att slitdelar enkelt och snabbt byts ut samt att den har en ytterst kompakt design. Förutom den klassiska pneumatiska varianten finns även en elektromotorisk version med en ny generations drivanordning.

Applikationsområden för de båda ventilerna GEMÜ F40 och GEMÜ F60 finns inom nära nog alla påfyllningsprocesser på det hygieniska och aseptiska området. Tack vare PTFE-tätningen i ett stycke lämpar sig de båda ventiltyperna även för olje- och fetthaltiga medier. 

De båda första ventiltyperna i det nya utbudet av påfyllningsventiler är tänkta att offentliggöras i samband med mässan ACHEMA i juni i år.

Pressrelease

F40
.jpg
2,71 M
F60
.jpg
2,78 M
sv
.docx
43 K