Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen.

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Pålitlig även vid högre arbetstryck

Pålitlig även vid högre arbetstryck

Kulventilserien GEMÜ 790 utmärker sig genom sin kompakta och slittåliga design.

Kulventilserien GEMÜ 790 utmärker sig genom sin kompakta och slittåliga design. Samtidigt kan ventilerna användas vid tryckvärden upp till PN125.

Kulventiler kommer till användning i många olika industriprocesser, särskilt inom vattendistribution och vattenrening. Omvänd osmos är en av de effektivaste filtreringsmetoderna inom vattenrening. Det vatten som ska renas pressas genom ett halvgenomsläppligt membran under högt tryck. På så sätt renas vattnet från oönskade partiklar. Det är primärt råvattnets elektrolytbelastning som bestämmer vilken bearbetningsprocess som ska användas utifrån önskad vattenkvalitet. Ju högre elektrolytkoncentrationen är, desto högre systemtryck behöver man använda. Därför ligger exempelvis arbetstrycket för kulventiler vid rening av industriellt avloppsvatten inom intervallet 60–70 bar men vid rening av havsvatten mellan 60–80 bar. Kulventiler som installeras i råvatteninloppet eller utloppet för det renade vattnet måste klara dessa krävande driftparametrar för att garantera ett säkert processförlopp. 

Hög driftsäkerhet med teknik som kräver ytterst lite underhåll

De högpolerade och precisionstillverkade kulorna i serien GEMÜ 790 lägger sig lufttätt mot den inre packningen. En avlastningsskåra i packningen ger tryckavlastning i ventilflödet. Detta minskar inte bara slitaget på packningen utan även det rörelsemoment som krävs för att vrida kulan. På så sätt möjliggörs en mer ekonomisk och energieffektiv drift av anläggningen. Den andra tryckavlastningsöppningen på kulan hjälper till att jämna ut trycket och förhindrar driftstörningar på grund av invändiga tryckökningar. En utsläppssäkring på axelsidan sörjer för maximal driftsäkerhet. Den antistatiska enheten garanterar en permanent ledande anslutning mellan kulan och axeln. En fjäderanslutning mellan axeln och ventilkroppen gör det möjligt att jorda kulventilen helt vid montering i anläggningen. Därmed kan du även använda kulventilerna i ATEX-klassade områden.

Kulventilerna av rostfritt stål i GEMÜ 790-serien är konstruerade för enkelt och snabbt underhåll av invändiga slitdelar. Den generöst tilltagna ventilhalsförlängningen har en huvudfläns enligt EN ISO 5211. Detta standardiserade gränssnitt gör att användaren kan utrusta kulventilen med olika enheter. Den stabila ventilkroppskonstruktionen med extra innesluten tätning möjliggör användning i tryck på upp till 137 bar även i vakuumanläggningar. På kundens begäran kan kulventilerna tillhandahållas med fullt eller reducerat genomflöde.

2A375L
.jpg
369 K
sv
.docx
17,59 K