På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Pålitlig även vid högre arbetstryck

Pålitlig även vid högre arbetstryck

Kulventilserien GEMÜ 790 utmärker sig genom sin kompakta och slittåliga design.

Kulventilserien GEMÜ 790 utmärker sig genom sin kompakta och slittåliga design. Samtidigt kan ventilerna användas vid tryckvärden upp till PN125.

Kulventiler kommer till användning i många olika industriprocesser, särskilt inom vattendistribution och vattenrening. Omvänd osmos är en av de effektivaste filtreringsmetoderna inom vattenrening. Det vatten som ska renas pressas genom ett halvgenomsläppligt membran under högt tryck. På så sätt renas vattnet från oönskade partiklar. Det är primärt råvattnets elektrolytbelastning som bestämmer vilken bearbetningsprocess som ska användas utifrån önskad vattenkvalitet. Ju högre elektrolytkoncentrationen är, desto högre systemtryck behöver man använda. Därför ligger exempelvis arbetstrycket för kulventiler vid rening av industriellt avloppsvatten inom intervallet 60–70 bar men vid rening av havsvatten mellan 60–80 bar. Kulventiler som installeras i råvatteninloppet eller utloppet för det renade vattnet måste klara dessa krävande driftparametrar för att garantera ett säkert processförlopp. 

Hög driftsäkerhet med teknik som kräver ytterst lite underhåll

De högpolerade och precisionstillverkade kulorna i serien GEMÜ 790 lägger sig lufttätt mot den inre packningen. En avlastningsskåra i packningen ger tryckavlastning i ventilflödet. Detta minskar inte bara slitaget på packningen utan även det rörelsemoment som krävs för att vrida kulan. På så sätt möjliggörs en mer ekonomisk och energieffektiv drift av anläggningen. Den andra tryckavlastningsöppningen på kulan hjälper till att jämna ut trycket och förhindrar driftstörningar på grund av invändiga tryckökningar. En utsläppssäkring på axelsidan sörjer för maximal driftsäkerhet. Den antistatiska enheten garanterar en permanent ledande anslutning mellan kulan och axeln. En fjäderanslutning mellan axeln och ventilkroppen gör det möjligt att jorda kulventilen helt vid montering i anläggningen. Därmed kan du även använda kulventilerna i ATEX-klassade områden.

Kulventilerna av rostfritt stål i GEMÜ 790-serien är konstruerade för enkelt och snabbt underhåll av invändiga slitdelar. Den generöst tilltagna ventilhalsförlängningen har en huvudfläns enligt EN ISO 5211. Detta standardiserade gränssnitt gör att användaren kan utrusta kulventilen med olika enheter. Den stabila ventilkroppskonstruktionen med extra innesluten tätning möjliggör användning i tryck på upp till 137 bar även i vakuumanläggningar. På kundens begäran kan kulventilerna tillhandahållas med fullt eller reducerat genomflöde.

2A375L
.jpg
369 K
sv
.docx
17,59 K