Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜ har utnämnts till världsmarknadsledare för fjärde gången i rad

GEMÜ har utnämnts till världsmarknadsledare för fjärde gången i rad

Ventilspecialisten GEMÜ från tyska Ingelfingen utsågs ännu en gång till "Weltmarktführer 2020" (världsmarknadsledare 2020) i Weltmarkfürerindex, det index över världsmarknadsledare som tas fram av Sankt Gallens universitet och Akademie Deutscher Weltmarktführer.

För fjärde gången i rad ger tidskriften WirtschaftsWoche det ägarledda teknikföretaget GEMÜ Gebrüder Müller Apparatebau GmbH & Co. KG kvalitetsstämpeln "Weltmarktführer – Champion 2020" (Världsmarknadsledare – mästare 2020). WirtschaftsWoche ger priset för att GEMÜ har tagits med i Weltmarktführerindex i segmentet "Armaturer och automationskomponenter: ventil-, process- och reglerteknik för sterila processer".

Weltmarktführerindex tas fram under ledning av professor Dr. Christoph Müller från HBM Unternehmerschule (institutionen för entrepenörskap) vid universitetet i St. Gallen, i samarbete med Akademie Deutscher Weltmarktführer (ADWM). För att fastställa de faktiska världsledande företagen har objektiva urvalskriterier och transparenta urvalsprocesser tagits fram, den insamlade informationen har analyserats vetenskapligt och resultaten har publicerats i kompakt format.

Utmärkelsen "Weltmarktführer Champions" (Världsmarknadsledare – mästare) ges till företag som innehar första eller andra plats inom det relevanta marknadssegmentet, finns representerade med egna produktionsanläggningar och/eller distributionsbolag på minst tre kontinenter, har en årsomsättning på minst 50 miljoner euro, och som kan uppvisa en exportandel respektive utlandsandel på minst 50 % av sin omsättning. Ytterligare ett viktigt kriterium för att belönas med utmärkelsen "Weltmarktführer Champion" är att företaget har sitt huvudkontor i Tyskland, Österrike eller Schweiz.

Som ett ägarlett familjeföretag med huvudsäte i Ingelfingen-Criesbach (Baden-Württemberg), 27 dotterbolag samt sex produktionsanläggningar i Tyskland, Schweiz, Kina, Brasilien, Frankrike och USA uppfyller GEMÜ kraven med god marginal. Förutom dessa kriterier är det främst användningen av modern teknik och den ledande marknadsställningen på området ventil-, process- och reglerteknik för sterila processer som har varit avgörande när WirtschaftsWoche belönade GEMÜ med utmärkelsen och kvalitetsstämpeln "Weltmarktführer – Champion 2020".

"WirtschaftsWoches utmärkelse visar att det lönar sig att investera fortlöpande i innovativ styrka från GEMÜ och att såväl utveckla nya produkter som att kontinuerligt vidareutveckla befintliga produkter. Även vårt fokus på att uppfylla kundernas krav och på att investera i digitala framtidsfrågor lönar sig.", säger Gert Müller, VD för och delägare av GEMÜ.