Automatiseringskomponenter från GEMÜ får UL-märkning

Automatiseringskomponenter från GEMÜ får UL-märkning

från vänster till höger: GEMÜ 1234, GEMÜ 1436 eco cPos och GEMÜ 1235

Ventilspecialisten GEMÜ har certifierat ytterligare tre intelligenta automatiseringskomponenter med en UL-märkning: gränslägesindikatorerna GEMÜ 1235 och GEMÜ 1236, samt lägesregulatorn GEMÜ 1436 eco cPos.

UL-märkningen gäller för USA och Kanada. Det är praktiskt taget en förutsättning för alla maskiner och komponenter som exporteras till och används i dessa länder.

Gränslägesindikator GEMÜ 1235 och GEMÜ 1236
Gränslägesindikatorerna GEMÜ 1235 och GEMÜ 1236 kännetecknas av den kompakta och enkla konstruktionen med de senaste funktionerna. De har en konventionell och diskret kvittering av processventilens läge (stängd eller öppen) och IO-Link-kommunikation. Produkterna finns i plast och rostfritt stål.

Lägesregulator GEMÜ 1436 eco cPos
Lägesregulatorn GEMÜ 1436 eco cPos kan användas mångsidigt. Den här enheten är en osedvanligt lättanvänd lägesregulator för regleruppgifter eftersom elektroniken har reducerats till kärnfunktionerna och enheten har försetts med en funktion för snabb driftsättning (speed-AP).

 

300dpi
.jpg
2,21 M
sv
.docx
88 K