Elmotordrivna GEMÜ eSyLite blir ännu mångsidigare

Ett större urval av armaturer ger nya möjligheter inom anläggningskonstruktion

Elmotordrivna GEMÜ eSyLite blir ännu mångsidigare

Elmotordrivna GEMÜ eSyLite blir ännu mångsidigare

GEMÜ 519 eSyLite

Ventilexperten GEMÜ utökar urvalet av ventiler för elmotordrivna GEMÜ eSyLite med tre ytterligare ventiler. Med det utökade sortimentet av elektriska ventiler blir det ännu lättare för anläggningskonstruktörer och driftansvariga att hitta en optimal lösning.

Utöver den befintliga membranventilen GEMÜ R629 eSyLite av plast finns nu även membranventilen GEMÜ 629 av rostfritt stål och sätesventilerna GEMÜ 519 och 529 för enkel, elektromotorisk öppning och stängning.

De totalt fyra GEMÜ eSyLite-ventilerna ger anläggningskonstruktörer och driftansvariga möjlighet att använda eldrivna anläggningar effektivare än någonsin. I anläggningar där till exempel magnetventiler med stor nominell diameter förbrukar relativt mycket ström är sätesventiler från GEMÜ i serien eSyLite ett kostnadseffektivt alternativ. I låga kopplingscykler med medelhög omkopplingshastighet kan de användas för lika exakt stängning som magnetventiler, samtidigt som de bidrar till minskade driftkostnader genom lägre strömförbrukning. Även i användningsområden där det tidigare har saknats kostnadseffektiva alternativ till elektriska kulventiler ger modellserien GEMÜ eSyLite nya möjligheter till anläggningsoptimering. Till exempel kan automatiseringen drivas framåt ytterligare med de nya eSyLite-ventilerna. För områden där det tidigare inte har varit möjligt att använda pneumatiska ventiler och där användare har behövt förlita sig på manöverspakar finns det nu ett elektromotoriskt alternativ med vilket det går att automatisera anläggningen kostnadseffektivt.

De nya ventilerna kompletterar modellserien GEMÜ eSyLite. Det robusta och självhämmande linjära ställdonet med elmotor är utrustad med säkerhetsavstängning och ett överbelastningsskydd. Optisk lägesindikering och manuella nödreglage är inbyggda som standard. Ventilerna med GEMÜ eSyLite-ställdonet finns även med gränslägesindikatorn GEMÜ 1215 eller med en reservströmmodul som tillval.

eSyLite
.jpg
429 K
sv
.docx
79 K