Kundeløsninger

Kundeløsninger

Aftapnings- og tankbundsventilerForede membranventilerKomponenter medikoteknik
til optimal tømning samt rengøring og sterilisering i sterile anvendelsertil aggressive medier og høje temperaturerPlastløsninger til kirurgiske instrumenter, laboratorietilbehør og andre medicinske hjælpemidler
Komponenter RTSVentiler Ready-to-SterilizeFlervejs-ventilblokke af rustfrit stål
gamma-steriliserbare plastløsninger til medicinalteknikgamma-steriliserbar Single-Use membranventiltil sterile og hygiejniske processer
Flervejs-ventilblokke af plastUdvidelige flervejs-ventilblokke af plastFlervejs-ventilblokke af ultraren plast
til kemisk og miljøteknik samt vandbehandling og talrige industrielle processerForbindelse af såkaldte basisblokke til en udvidelig flervejs-ventilbloktil doseringsopgaver inden for mikroelektronik og halvlederproduktion samt til særligt aggressive medier
PrøveudtagningssystemerVentilkonfigurationerGEMÜ Systems
til medicinalindustri, bioteknologi og kosmetik samt næringsmiddel- og drikkevareindustriensom to direkte sammensvejsede ventilhuse eller som integreret prøveudtagnings-, damp- og kondensatventilSom systemleverandør tilbyder vi individuelle løsninger, som går videre end levering af standardprodukter.