På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Kundlösningar

Avtappnings- och tankbottenventilerFodrade membranventilerKomponenter för medicinsk teknik
för optimal tömning och rengöring och sterilisering i sterila tillämpningarför aggressiva medier och höga temperaturerplastlösningar för kirurgiska instrument, laboratorietillbehör och andra medicinska hjälpmedel
Komponenter Ready-to-SterilizeVentiler Ready-to-SterilizeFlervägsventilblock av rostfritt stål
gammasteriliseringsbara plastlösningar för medicinteknikgammasteriliseringsbara engångs-membranventilerför sterila och hygieniska processer
Flervägsventilblock av plastUtbyggbara flervägsventilblock av plastFlervägsventilblock av högren plast
för kemi- och miljöteknik och vattenrening och många andra industriprocesseranslutning av så kallade basblock till ett utökat flervägsventilblockför dosering inom mikroelektronik och halvledartillverkning och för extra aggressiva medier
ProvtagningssystemVentilkonfigurationer
för läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetik samt för livsmedels- och dryckesindustrini form av två direkt sammansvetsade ventilhus eller som integrerad provtagnings-, ång- och kondensatventil