Digitalt navneskilt til GEMÜ-produkter

Enkel hentning af produktinformationer

Digitalt navneskilt til GEMÜ-produkter

Vi har siden midten af 2021 ud over det normale typeskilt successivt anbragt en ekstra mærkat med QR-kode og serienummer på GEMÜ-produkter. Ved hjælp af denne kan du entydigt identificere vores produkter over hele verden og ud over de klassiske oplysninger på typeskiltet digitalt udlæse mange andre produktrelaterede informationer.

Dermed har du følgende oplysninger digitalt til rådighed direkte i anlægget:

  • Produktbeskrivelse
  • Vareinformationer
  • Produktdokumentation
  • Certifikater


Med QR-kodemærkaten opfylder GEMÜ kravene i DIN SPEC 91406 til automatisk identifikation af fysiske objekter og informationer om det fysiske objekt i IT-systemer, især IoT-systemer.

Appen CONEXO Lite

Til identifikation af komponenter med mobile terminaler anbefaler GEMÜ appen CONEXO Lite.

 

Her får du vist alle produktinformationer direkte i appen.  Derudover er det ganske enkelt at hente produkt- og komponentspecifikke dokumenter som f.eks. attester eller driftsvejledninger.

CONEXO Webview

Alternativt har du en visning på internettet til rådighed. For at se denne scanner du blot QR-koden med en passende QR-kodelæser-app eller kamera-appen.

 

Derefter får du vist produktinformationer og dokumentation direkte i browseren.


Apple and the Apple Logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

Kender du allerede det komplette CONEXO-system?

Ud over ren identifikation af produkter kan det også bruges til papirløst at udføre og dokumentere idrifttagning og vedligeholdelsesarbejde.

Lær CONEXO at kende