Digitalt navneskilt til GEMÜ-produkter

Enkel hentning af produktinformationer

Digitalt navneskilt til GEMÜ-produkter

Vi har siden midten af 2021 ud over det normale typeskilt successivt anbragt en ekstra mærkat med QR-kode og serienummer på GEMÜ-produkter. Ved hjælp af denne kan du entydigt identificere vores produkter over hele verden og ud over de klassiske oplysninger på typeskiltet digitalt udlæse mange andre produktrelaterede informationer.

Med QR-kodemærkaten opfylder GEMÜ kravene i IEC 61406 (DIN SPEC 91406) til automatisk identifikation af fysiske objekter og informationer om det fysiske objekt i IT-systemer, især IoT-systemer.


Dermed har du følgende oplysninger digitalt til rådighed direkte i anlægget:

  • Produktbeskrivelse
  • Vareinformationer
  • Produktdokumentation
  • CertifikaterKender du allerede det komplette CONEXO-system?

Ud over ren identifikation af produkter kan det også bruges til papirløst at udføre og dokumentere idrifttagning og vedligeholdelsesarbejde.

Lær CONEXO at kende

Kontakt

Har du spørgsmål om den digitale typeskilt?
Vi vil med glæde hjælpe dig.

Kontakt