Digitaalinen tyyppikilpi

Tuotetietojen helppo haku

Digitaalinen tyyppikilpi

Vuoden 2021 puolivälistä alkaen GEMÜ-tuotteisiin kiinnitetään tavallisen tyyppikilven lisäksi vaiheittain myös lisäetiketti, jossa on QR-koodi ja sarjanumero. Se mahdollistaa sinulle tuotteidemme yksilöllisen tunnistamisen maailmanlaajuisesti, ja voit myös hakea perinteisten tyyppikilpitietojen lisäksi paljon muita tuotteisiin liittyviä tietoja digitaalisesti.

Tämä tarkoittaa, että saat suoraan laitteiston kautta käyttöösi seuraavat tiedot digitaalisessa muodossa::

  • Tuotekuvaus
  • Tuotetiedot
  • Tuotedokumentaatiot
  • Todistukset


QR-koodietiketin myötä GEMÜ täyttää standardin DIN SPEC 91406 vaatimukset fyysisten laitteiden ja fyysisen objektin tietojen automaattiselle tunnistukselle IT-järjestelmissä, erityisesti IoT-järjestelmissä.

GEMÜ -sovellus

Mobiilipäätelaitteilla tehtävään komponenttien tunnistukseen GEMÜ suosittelee GEMÜ -sovellusta..

 

Kaikki tuotetiedot näytetään suoraan sovelluksessa. Lisäksi voit hakea sieltä helposti tuote- ja komponenttikohtaisia dokumentteja kuten todistuksia tai käyttöohjeita.

CONEXO Webview

Vaihtoehtoisesti voit myös käyttää verkkonäkymää. Sitä varten sinun tarvitsee vain skannata QR-koodi sopivalla QR-koodien lukusovelluksella tai kamerasovelluksella.

Tuotetiedot ja dokumentaatiot näytetään suoraan selaimessa.


Apple and the Apple Logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
Google Play ja Google Play ‑logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Onko koko CONEXO-järjestelmä sinulle jo tuttu?

Tuotteiden tunnistamisen lisäksi se mahdollistaa käyttöönottotoimien tai huoltotöiden tekemisen ja dokumentoinnin paperittomasti.

Tutustu CONEXOon