Måle- og reguleringsteknik

Måle- og reguleringsteknik


Flowmålere
Trykmålere
efter flydelegemeprincippet, som volumenstrømsmåleturbine, som MID eller med ultralydteknologiultraren af PFA som trykformidler, måleværdiomformer og trykmåler
Sillingsindikatorer og VentilomskiftereFeltbussystemer
til lineære armaturer og svingarmaturer, med og uden pilotventiltil AS-interface
Transducer, tryk og temperaturReguleringsventiler med sæde-ventilprincip
Reguleringsopgaver med andre ventilprincipper
Tryk- og differenstryk-måletransducer samt temperatur-måletransducertil regulering af rene flydende og gasformige samt neutrale og aggressive mediermed afspærringsspjæld, med membranventiler, med kuglehaner
Stillings- og -procesregulatorerForbindelsesteknik
Tilbehør til måle- og reguleringsteknik
til procesautomatisering af ventileraf PFA til ultrarene anvendelserf.eks. apparatstikdåser og forskydningstransducere til regulatorer
Ultrarent tilbehør til måle- og reguleringsteknik
f.eks. fittings og slanger