Mät- och reglerteknik

Mät- och reglerteknik

FlödesmätareTryckmätare
med flytkroppsprincip, som turbin för volymströmsmätning, MID eller med ultraljudsteknikhögren av PFA som membrantätning, mätomvandlare och tryckmätare
Gränslägen och gränslägesboxarFältbussystem
för linjär- och svängarmaturer, med och utan pilotventilför AS-gränssnitt
Mätomvandlare för tryck och temperaturReglerventiler med sätesventilprincip
Reglering med andra ventilprinciper
mätomvandlare för tryck och differenstryck och temperaturmätomvandlareför reglering av rena vätskor och gaser samt neutrala och aggressiva mediermed vridspjäll, med membranventiler, med kulventiler
Läges- och processregulatorerAnslutningsteknikTillbehör för mät- och reglerteknik
för processautomatisering av ventilerav PFA för högrena tillämpningartill exempel apparatuttag och avståndsgivare för regulatorer
Högrena tillbehör för mät- och reglerteknik
till exempel rördelar och slangar