GEMÜ-reguleringsventiler og reguleringssystemer

GEMÜ-reguleringsventiler og reguleringssystemer

Med ventilaktuatorer og automatiseringskomponenter fra GEMÜ kan der også implementeres mere krævende reguleringer.

I forbindelse med pneumatiske aktuatorer monteres og testes vores stillings- og procesregulatorer fra fabrikken og leveres som samlet system eller i enkeltdele. Ved elektromotoriske aktuatorer er regulatoren som regel komplet integreret. Hvis det ønskes, kan den pågældende indstillingsenhed / de pågældende indstillingsenheder også sættes i drift på anvendelsesstedet af GEMÜ-servicemedarbejdere. Derudover er det af og til også muligt at tilpasse andre regulatorer til vores pneumatisk aktiverede ventiler. Kontakt din kontaktperson, eller brug kontaktoplysningerne på webstedet.

Reguleringsegenskaber

Sædeventiler har med deres lange vandring de bedste reguleringsegenskaber. Ud over valget af den passende regulator konstruerer og fremstiller GEMÜ også reguleringskonussen, reguleringskronen eller reguleringsnålen på egen fabrik ud fra de pågældende kundebehov.

Men afhængigt af anvendelsesområde og krav til reguleringstype og -præcision anvendes der også andre armaturer som f.eks. membranventiler, spjæld eller kuglehaner.

Valg af ventil

På siden Valg af ventil stiller GEMÜ forskellige informationer til rådighed for at gøre det lettere at definere, hvad der er den "bedste" ventil til en åbne/lukke-styring eller regulering. Hvis du har valgt en sædeventil, kan du udfylde specifikationsbladet for reguleringsventiler på tysk eller engelsk . Disse oplysninger gør det lettere at lave tilbud, udføre konstruktion og fremstilling samt vælge de egnede komponenter. Alternativt kan du også bestille et reguleringssystem (se nedenfor).

GEMÜ-reguleringsventiler med sædeventilprincip

 • Der kan implementeres lineare reguleringskarakteristikker og reguleringskarakteristikker med samme modificerede procentværdier
 • Funktionel sikkerhed iht. IEC 61508 og IEC 61511 (SIL) afhængigt af ventiltype
 • Pakdåsepakning egnet til vakuum til 20 mbar afhængigt af ventiltype
 • Mulighed for udførelse iht. (EF) nr. 1935/2004 (K-nr. 1935)
 • ATEX på forespørgsel

Leveringen af disse produkter omfatter sædeventilen inklusive reguleringskonus, reguleringskrone eller reguleringsnål. Du kan tilvælge og bestille regulatorer samt tilbehørsdele fra det omfattende GEMÜ-modulsystem.

GEMÜ-reguleringssystemer med sædeventilprincip

Ud over selve reguleringsventilen leverer GEMÜ også komplette reguleringssystemer. Der er her altid sat et PCS (Process Control System) foran ventiltypen. Dvs. at der ved PCS 550 er tale om en systemløsning, som er bygget op omkring ventiltypen GEMÜ 550. Med til reguleringssystemet hører ud over reguleringsventilen også monteringssættet, den passende regulator og trykluftledningen.

 • Der kan implementeres lineare reguleringskarakteristikker og reguleringskarakteristikker med samme modificerede procentværdier
 • Der kan vælges mellem tre aktuatorer (plast, aluminium, rustfrit stål)
 • Der kan vælges PI- eller PID-regulering
 • Enkel og hurtig idrifttagning
 • Funktionel sikkerhed iht. IEC 61508 og IEC 61511 (SIL) afhængigt af ventiltype
 • Pakdåsepakning egnet til vakuum til 20 mbar afhængigt af ventiltype
 • Mulighed for udførelse iht. (EF) nr. 1935/2004 (K-nr. 1935)
 • ATEX på forespørgsel

Yderligere oplysninger om de elektromotorisk betjente sædeventiler med oftest integreret regulator finder du i databladene for GEMÜ 538, GEMÜ 548, GEMÜ 563 og GEMÜ 566.

GEMÜ-reguleringsventiler med andre ventilprincipper

Sædeventiler med lang vandring er ekstra gode til reguleringsopgaver, men ved bestemte anvendelser kan andre ventilprincipper være bedre egnede til processen. Eksempler på dette er fiberholdige eller slibende medier. I begge eksempler kunne en membranventil eventuelt være et muligt alternativ. GEMÜ-ventilaktuatorer og regulatorer kan derfor tilpasses til forskellige spjæld-, kugle- og membranventilhuse.

 • Stort udvalg af materialer (plast, metal, rustfrit stål) afhængigt af ventiltype, indvendig diameter og tilslutningstype
 • Stort udvalg af tilslutningstyper afhængigt af ventiltype, indvendig diameter og materiale
 • Enkel og hurtig idrifttagning
 • Mulighed for forskellige overfladekvaliteter på husene afhængigt af ventiltype
 • Mulighed for vakuumegnede udførelser afhængigt af ventiltype

Leveringsomfanget for disse produkter er den pågældende ventil. Du kan tilvælge og bestille regulatorer samt tilbehørsdele fra det omfattende GEMÜ-modulsystem.