Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜ reglerventiler och reglersystem

Med ventilmanöverdon och automationskomponenter från GEMÜ blir även avancerade regleringar verklighet.

Med ventilmanöverdon och automationskomponenter från GEMÜ blir även avancerade regleringar verklighet. Vid pneumatiska manöverdon monteras och testas våra läges- och processregulatorer direkt i fabriken, och levereras sedan som helhetssystem eller som enskilda komponenter. Vid elmanöverdon är regulatorn för det mesta helt integrerad. Om så önskas kan ställdonet/ställdonen även sättas in på plats hos er av servicepersonal från GEMÜ. I vissa fall är det även möjligt att anpassa andra regulatorer till våra pneumatiskt drivna ventiler. Kontakta din samarbetspartner eller använd kontaktuppgifterna på vår webbplats för mer information.

Regleringsegenskaper

Sätesventilernas långa slaglängd gör dem till de bäst anpassade reglerventilerna. Förutom det stora urvalet av monterbara regulatorer, konstruerar och tillverkar GEMÜ också reglerkäglor, reglerkronor och reglernålar i den egna fabriken efter kundönskemål.

Beroende på användningsområde och vilka krav som finns på reglertyp och säkerhet, används även andra armaturer/ventiltyper som t.ex.membranventiler, vridspjällsventiler och kulventiler.

Ventilsortiment

På sidan Ventilsortiment finns utförlig information från GEMÜ som gör det lättare att välja den bästa ventilen för till-/frånstyrningar och regleringar. Om du bestämmer dig för en sätesventil rekommenderar vi att du fyller i vårt Specifikationsblad för reglerventiler på tyska eller på engelska.  Den ifyllda informationen underlättar såväl offertering som konstruktion och tillverkning, liksom urvalet av passande komponenter. Alternativt kan du även välja att beställa ett helt reglersystem beställas (se nedan).

GEMÜ reglerventiler med sätesventilprincip

 • Linjära och modifierat likprocentiga regleringskurvor är möjliga
 • Funktionell säkerhet enligt IEC 61508 och IEC 61511 (SIL), beroende på ventiltyp
 • Vakuumsäker packboxtätning upp till 20 mbar, beroende på ventiltyp
 • Utförande enligt (EG) nr 1935/2004 (K-nr 1935) (tillval)
 • ATEX på begäran

I produkten ingår förutom sätesventilen även reglerkägla, reglerkrona eller reglernål. Både regulator och tillbehör kan beställas till produkten från GEMÜs stora modulsystem.

GEMÜ reglersystem med sätesventilprincip

Förutom separata reglerventiler erbjuder GEMÜ även kompletta reglersystem. Därför finns det alltid ett processkontrollsystem (PCS) för varje ventiltyp. Vid till exempel PCS 550 handlar det alltså om en systemlösning som monteras på ventiltypen GEMÜ 550. Till reglersystemet hör förutom själva reglerventilen även en monteringssats, en passande regulator och en tryckluftsledning.

 • Linjära och modifierat likprocentiga regleringskurvor är möjliga
 • Välj mellan tre manöverdon (plast, aluminium, rostfritt stål)
 • Välj mellan PI- och PID-reglering
 • Går enkelt och snabbt att ta i drift
 • Funktionell säkerhet enligt IEC 61508 och IEC 61511 (SIL), beroende på ventiltyp
 • Vakuumsäker packboxtätning upp till 20 mbar, beroende på ventiltyp
 • Utförande enligt (EG) nr 1935/2004 (K-nr 1935) (tillval)
 • ATEX på begäran

Mer information om elektromotoriskt drivna sätesventiler, oftast med integrerade regulatorer, hittar du i databladen GEMÜ 538, GEMÜ 548, GEMÜ 563 och GEMÜ 566.

GEMÜ reglerventiler med andra ventilprinciper

Sätesventiler med lång slaglängd är ofta särskilt väl lämpade för regleringssyften, men inom vissa användningsområden kan en annan ventilprincip ändå vara ett bättre val. Två exempel är vid användning av fiberhaltiga eller slipande medier. I båda dessa fall är membranventilen ett möjligt alternativ. Av den anledningen är GEMÜs ventilmanöverdon och regulatorer anpassningsbara, så att de kan användas på flera olika typer av vridspjälls-, kul- och membranventilhus.

 • Stort materialurval (plast, metall, rostfritt stål), allt efter ventilsort, nominell bredd och anslutningstyp
 • Stort urval av anslutningstyper, allt efter ventilsort, nominell bredd och material
 • Går enkelt och snabbt att ta i drift
 • Ventilhus med olika ytegenskaper, allt efter ventilsort
 • Vakuumsäkra utföranden, allt efter ventilsort

I produkten ingår den valda ventilen. Både regulator och tillbehör kan beställas till produkten från GEMÜs stora modulsystem.