GEMÜ reglerventiler och reglersystem

GEMÜ reglerventiler och reglersystem

Med ventilmanöverdon och automationskomponenter från GEMÜ blir även avancerade regleringar verklighet.

Med ventilmanöverdon och automationskomponenter från GEMÜ blir även avancerade regleringar verklighet. Vid pneumatiska manöverdon monteras och testas våra läges- och processregulatorer direkt i fabriken, och levereras sedan som helhetssystem eller som enskilda komponenter. Vid elmanöverdon är regulatorn för det mesta helt integrerad. Om så önskas kan ställdonet/ställdonen även sättas in på plats hos er av servicepersonal från GEMÜ. I vissa fall är det även möjligt att anpassa andra regulatorer till våra pneumatiskt drivna ventiler. Kontakta din samarbetspartner eller använd kontaktuppgifterna på vår webbplats för mer information.

Regleringsegenskaper

Sätesventilernas långa slaglängd gör dem till de bäst anpassade reglerventilerna. Förutom det stora urvalet av monterbara regulatorer, konstruerar och tillverkar GEMÜ också reglerkäglor, reglerkronor och reglernålar i den egna fabriken efter kundönskemål.

Beroende på användningsområde och vilka krav som finns på reglertyp och säkerhet, används även andra armaturer/ventiltyper som t.ex.membranventiler, vridspjällsventiler och kulventiler.

Ventilsortiment

På sidan Ventilsortiment finns utförlig information från GEMÜ som gör det lättare att välja den bästa ventilen för till-/frånstyrningar och regleringar. Om du bestämmer dig för en sätesventil rekommenderar vi att du fyller i vårt Specifikationsblad för reglerventiler på tyska eller på engelska.  Den ifyllda informationen underlättar såväl offertering som konstruktion och tillverkning, liksom urvalet av passande komponenter. Alternativt kan du även välja att beställa ett helt reglersystem beställas (se nedan).

GEMÜ reglerventiler med sätesventilprincip

 • Linjära och modifierat likprocentiga regleringskurvor är möjliga
 • Funktionell säkerhet enligt IEC 61508 och IEC 61511 (SIL), beroende på ventiltyp
 • Vakuumsäker packboxtätning upp till 20 mbar, beroende på ventiltyp
 • Utförande enligt (EG) nr 1935/2004 (K-nr 1935) (tillval)
 • ATEX på begäran

I produkten ingår förutom sätesventilen även reglerkägla, reglerkrona eller reglernål. Både regulator och tillbehör kan beställas till produkten från GEMÜs stora modulsystem.

GEMÜ reglersystem med sätesventilprincip

Förutom separata reglerventiler erbjuder GEMÜ även kompletta reglersystem. Därför finns det alltid ett processkontrollsystem (PCS) för varje ventiltyp. Vid till exempel PCS 550 handlar det alltså om en systemlösning som monteras på ventiltypen GEMÜ 550. Till reglersystemet hör förutom själva reglerventilen även en monteringssats, en passande regulator och en tryckluftsledning.

 • Linjära och modifierat likprocentiga regleringskurvor är möjliga
 • Välj mellan tre manöverdon (plast, aluminium, rostfritt stål)
 • Välj mellan PI- och PID-reglering
 • Går enkelt och snabbt att ta i drift
 • Funktionell säkerhet enligt IEC 61508 och IEC 61511 (SIL), beroende på ventiltyp
 • Vakuumsäker packboxtätning upp till 20 mbar, beroende på ventiltyp
 • Utförande enligt (EG) nr 1935/2004 (K-nr 1935) (tillval)
 • ATEX på begäran

Mer information om elektromotoriskt drivna sätesventiler, oftast med integrerade regulatorer, hittar du i databladen GEMÜ 538, GEMÜ 548, GEMÜ 563 och GEMÜ 566.

GEMÜ reglerventiler med andra ventilprinciper

Sätesventiler med lång slaglängd är ofta särskilt väl lämpade för regleringssyften, men inom vissa användningsområden kan en annan ventilprincip ändå vara ett bättre val. Två exempel är vid användning av fiberhaltiga eller slipande medier. I båda dessa fall är membranventilen ett möjligt alternativ. Av den anledningen är GEMÜs ventilmanöverdon och regulatorer anpassningsbara, så att de kan användas på flera olika typer av vridspjälls-, kul- och membranventilhus.

 • Stort materialurval (plast, metall, rostfritt stål), allt efter ventilsort, nominell bredd och anslutningstyp
 • Stort urval av anslutningstyper, allt efter ventilsort, nominell bredd och material
 • Går enkelt och snabbt att ta i drift
 • Ventilhus med olika ytegenskaper, allt efter ventilsort
 • Vakuumsäkra utföranden, allt efter ventilsort

I produkten ingår den valda ventilen. Både regulator och tillbehör kan beställas till produkten från GEMÜs stora modulsystem.