GEMÜ Industrial Service

GEMÜ Industrial Service

Faglig korrekt indbygning og forudseende vedligeholdelse af ventil-, måle- og reguleringskomponenter er vigtige forudsætninger for et anlægs effektive drift og optimale driftscyklusser.

 

 


Screening og diagnose af anlæg:

Vores proceseksperter kan lave en væsketeknisk vurdering af dine anlæg og hjælpe dig med at anvende den optimale ventil- og reguleringsteknik.
Indstilling, kalibrering og parametrering. Vores uddannede personale kan vise og forklare dig optimeringspotentialet.
 
Vores kundeservice tilbyder regelmæssig screening af anlæg, således at eventuelle svage punkter i dine processer opdages hurtigst muligt.
På grundlag af vores omfattende erfaring med ventilteknik hjælper vi dig også med at finde de optimale vedligeholdelsestidspunkter.
 
Dine fordele:

 • Identifikation af aktuelle svage punkter i din proces
 • Forhindring af fremtidige fejlfaktorer
 • Transparent oplysning om og dokumentation af resultaterne
 • Identifikation af effektivitetspotentiale

Reparation:

Nødvendigt reparationsarbejde kan koordineres via vores Service Helpline. Vores serviceteknikere kan enten udføre arbejdet direkte på stedet eller i GEMÜs moderne reparationsfaciliteter.
Vores team bestræber sig altid på at yde support til kunderne hurtigst muligt og med højeste kvalitet. Vi har derfor altid slid- og reservedele på lager eller erstatter dem med komponenter af samme kvalitet

Dine fordele:

 • Altid omfattende lager af reservedele
 • Hurtig anskaffelse i GEMÜ-onlineshoppen
 • Vores serviceteknikere løser alle problemer hurtigt direkte på stedet

 

Vedligeholdelse:

Erfarne GEMÜ-specialister udfører cyklisk vedligeholdelse og øger dermed
anlæggets tilgængelighed og sikkerhed. Indstilling og justering af komponenter som ventiler, tilbagemeldere og regulatorer gendanner deres optimale driftspunkter og øger således anlæggets samlede output

 Regelmæssig vedligeholdelse udført af vores kundeservice er essentiel for at optimere levetiden og bevare dit anlægs kvalitet. Vi kan selvfølgelig også udføre fjernservice med vores innovative softwareløsninger.

Dine fordele:

 • Maksimering af dine anlægs pålidelighed og sikkerhed
 • Forlængelse af disse anlægs driftstid
 • Reduktion af uforudset stilstand og andre risici
 • Bevarelse af dine investerede værdier

 

Montering:

Selvom enkeltkomponenter i industrimiljøer i stigende grad formerer sig til systemer, er det alligevel vigtigt at have en forståelse af komponenterne. Derudover er det vigtigt at anvende producentens kompetence, således at elementerne kan installeres korrekt og integreres i det eksisterende systemmiljø.
 
Til tiden, professionelt og passende - vores team leverer montage af høj kvalitet.
 
Dine fordele:

 • Vores serviceteknikere udfører arbejdet hurtigt og pålideligt
 • Risikoreduktion takket være garanteret korrekt implementering
 • Aflastning af din kapacitet