Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜs anläggningar

GEMÜ-koncernen har mer än 1 900 medarbetare i över 50 länder på alla kontinenter.

Global närvaro

GEMÜ har kunder på alla kontinenter och är representerade i mer än 50 länder genom filialer eller långåriga handelspartners. På så sätt är kompetenta konsulter tillgängliga för GEMÜ-kunder nästan överallt i världen. Våra konsulter vidareutbildas kontinuerligt genom de utbildningar som regelbundet äger rum i vårt huvudkontor i Ingelfingen-Criesbach. I särskilt komplicerade frågor samarbetar våra konsulter dessutom med specialister på olika ämnesområden och vid behov med applikationsingenjörer.

Global produktion

GEMÜ producerar sitt omfattande produktsortiment i sex länder på tre kontinenter. Produktionsanläggningarna finns i Tyskland, Schweiz, Kina, Brasilien, Frankrike och USA. Varje produktionsanläggning har moderna monteringsstationer, är högspecialiserade och använder sig av den senaste tekniken. Samtidigt är den globala produktionsstrategin anpassad efter produktgrupper. Därmed tillverkas t.ex. alla spjällventiler för hela företagsgruppen på GEMÜ-produktionsanläggningen i Kina. Fabriken i Brasilien tillverkar membranventiler i djupsätesutförande, i Frankrike tillverkas membran, i Schweiz ligger renrumsproduktionen och fabriken i USA är specialiserad på ventilkonfigurationer.
En av de viktigaste produktionsanläggningarna är Tyskland. I Ingelfingen-Criesbach och i Kupferzell utförs den största delen av produktion och montering. Här tillverkas bland annat flervägsventilblock i rostfritt stål. Dessutom samlar GEMÜ kompetensen inom ytteknik i centrum för ytteknik (OTZ) i Hohenlohe Science Park.

Internationella projekt

För koncerner med internationell verksamhet och gränsöverskridande projekt erbjuder GEMÜ-företagsgruppen möjligheten att använda sig av en kontaktperson som projektledare. Projektledaren koordinerar alla konsulttjänster och är kontaktperson för kunden under hela projektet.