GEMÜs anläggningar

GEMÜs anläggningar

GEMÜ-koncernen har mer än 2.500 medarbetare i över 50 länder på alla kontinenter.

Global närvaro

GEMÜ har kunder på alla kontinenter och är representerade i mer än 50 länder genom filialer eller långåriga handelspartners. På så sätt är kompetenta konsulter tillgängliga för GEMÜ-kunder nästan överallt i världen. Våra konsulter vidareutbildas kontinuerligt genom de utbildningar som regelbundet äger rum i vårt huvudkontor i Ingelfingen-Criesbach. I särskilt komplicerade frågor samarbetar våra konsulter dessutom med specialister på olika ämnesområden och vid behov med applikationsingenjörer.

Global produktion

GEMÜ producerar sitt omfattande produktsortiment i sex länder på tre kontinenter. Produktionsanläggningarna finns i Tyskland, Schweiz, Kina, Brasilien, Frankrike och USA. Varje produktionsanläggning har moderna monteringsstationer, är högspecialiserade och använder sig av den senaste tekniken. Samtidigt är den globala produktionsstrategin anpassad efter produktgrupper. Därmed tillverkas t.ex. alla spjällventiler för hela företagsgruppen på GEMÜ-produktionsanläggningen i Kina. Fabriken i Brasilien tillverkar membranventiler i djupsätesutförande, i Frankrike tillverkas membran, i Schweiz ligger renrumsproduktionen och fabriken i USA är specialiserad på ventilkonfigurationer.
En av de viktigaste produktionsanläggningarna är Tyskland. I Ingelfingen-Criesbach och i Kupferzell utförs den största delen av produktion och montering. Här tillverkas bland annat flervägsventilblock i rostfritt stål. Dessutom samlar GEMÜ kompetensen inom ytteknik i centrum för ytteknik (OTZ) i Hohenlohe Science Park.

Internationella projekt

För koncerner med internationell verksamhet och gränsöverskridande projekt erbjuder GEMÜ-företagsgruppen möjligheten att använda sig av en kontaktperson som projektledare. Projektledaren koordinerar alla konsulttjänster och är kontaktperson för kunden under hela projektet.