På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜs anläggningar

kundnära och marknadsorienterat

GEMÜ står sedan 50 år för kundorientering, innovationskraft och kvalitet.

GEMÜ-gruppen är representerad i över 50 länder i alla världsdelar.

GEMÜ-gruppen är representerad i 53 länder i alla världsdelar.

Marknadsnära produktion

GEMÜ producerar sitt omfattande produktsortiment i sex länder i tre världsdelar: I Tyskland, Schweiz, Kina, Brasilien, Frankrike och USA. Större delen av tillverkningen och monteringen sker på de tyska anläggningarna i Ingelfingen-Criesbach och Kupferzell. På andra anläggningar produceras i huvudsak marknadsanpassade landsspecifika varianter och kundlösningar. I Brasilien tillverkas t.ex. produkter för tung industri, i Kina tillverkas de trippelexcentriska vridspjällsventilerna GEMÜ Inga samt andra vridspjällsventiler för ett stort antal vattenverk.

Direkt på plats

Med produktionsanläggningar, filialer och långvariga handelspartner säkerställer GEMÜ att kompetenta kontaktpersoner alltid finns på plats. Rådgivare på fältet vidareutbildas i GEMÜs eget utbildningssystem av specialister från olika fackområden och applikationstekniker.

Internationella projekt

För landsöverskridande projekt och företag kan företagsgruppen utse en kontaktperson för alla rådgivnings- och utvecklingstjänster.