GEMÜ Dome

Innovation och den senaste tekniken

I början av 2009 fick GEMÜs avdelningar för forskning, utveckling och teknik en egen, toppmodern byggnad i Niedernhall-Waldzimmern.

På 6 000 m² arbetar idag fler än 100 av GEMÜs tekniker och ingenjörer med den senaste generationens ventilations-, mät- och reglersystem.

Individuella lösningar

Utöver standardprodukter utvecklar och konstruerar GEMÜ främst kundanpassade ventil-, mät- och reglerkomponenter. Till följd av detta har även testförfaranden och prototypkonstruktioner flyttat in i byggnaden. Nya produkter testats noggrant här under utvecklingsprocessen.

Initiativet GEMÜ GREEN ENGINEERING

Hos GEMÜ konstrueras nya produkter även alltid enligt kriterierna i initiativet GREEN ENGINEERING. Den optimala och miljömedvetna användningen av material och energi finns med redan i kravspecifikationen.

”Grön” byggnadsteknik

Även själva utvecklings- och innovationscentret togs fram och byggdes med hållbarhet som ledord. På taket genereras t.ex. energi med hjälp av en solcellsanläggning. Eftersom den följer solens gång har den en betydligt högre verkningsgrad. Detta innebär att den maximala effekten är cirka 21,3 kilowattpeak, vilket motsvarar en årlig besparing på 18,1 ton koldioxid.