Komponenter och systemlösningar | Klor-alkaliindustrin

Komponenter och systemlösningar | Klor-alkaliindustrin

Våra utmärkta referenser på industrimarknaden visar att vi förstår oss på dina behov. Med vårt omfattande produktutbud uppfyller vi kraven för applikationer inom vattenrening, saltlösningsrening och elektrolys samt bearbetning och hantering av klor, syror och lut: Produkterna i vårt sortiment uppfyller dessa branschers specifika krav.

 


Exempel på applikationer

Bearbetning och hantering av klor

Viktigt i processkedjan är att skilja mellan ”torrt” och ”vått” klor. Skillnaden spelar nämligen stor roll vid val av material vid bearbetningen. I processer där klor hanteras kan olika temperaturer råda. Ett exempel är förvätskning av klor, som kan äga rum vid -35°C (1 bar) eller 18°C (7–12 bar). 

För torrt klor bör endast C-stål och legeringar som Hastelloy tillåtas av korrosionsskäl. För vått klor ska en titanlegering användas. Samt plast- och plastklädda metallventilhus.

Vi har produkterna till följande medier:

 • Gasformigt vått klor
 • Vätskor mättade med klorgas
 • Vätskor med löst klorgas

Visa produktförslag för vald applikation.

Bearbetning och hantering av lut

Vid hantering av lut är det viktigt att minimera driftstörningarna. Därför värms lutledningar ofta upp. Ventiler med minimal dödvolym och bra rengöringsförmåga bör användas. Förutom det är ventiler med plast- och metallhus (vid högre temperaturer) möjliga val. Material som kan användas för inklädnad är gummi och plast.

Vi har produkterna till följande medier:

 • Kraftigt basiska medier
 • Mättad ånga, kondensat, stadsvatten, kylt vatten, avjoniserat vatten
 • Natronlut och CI-salt
Elektrolys

En elektrolysörteknik är den moderna membrancellen. Varje teknik har sina utmaningar och svårigheter. Ventilerna som är i direkt anslutning till elektrolysören kan behöva vara gjorda av plast. Ofta är höga temperaturer nödvändiga.

Vi har produkterna till följande medier:

 • Klor
 • Vätgas
Tillverkning och återvinning av saltlösningar

Processen består av flera rengöringssteg, vilka är viktiga för lösningens renhet och för att få fram en hög produktkvalitet. Tillverkning och återvinning av saltlösningar med elektrolysör är ett kretslopp. I processen uppstår biprodukter som klorater.

Vi har produkterna till följande medier:

 • Färskvatten, processvatten
 • Slipande och korrosiva medier
 • Pulver och fasta ämnen
 • Syror, korrosiva och alkaliska medier
 • Mättad kloridlösning

Fler applikationsexempel hittar du i broschyren.


Produktexempel sorterade efter användningsområde

Produkter från GEMÜ används över hela världen – i vattenreningsanläggningar och avloppsreningsverk, i kemikalieindustrin, i energi- och miljöteknikanläggningar, inom maskin- och anläggningskonstruktion, i pappersindustrin, i stålverk och masugnar, inom gruvdrift och metallutvinning, inom ytbehandlingsteknik och en rad andra områden. Vår särskilda produktpalett rymmer membranventiler, sätes- och reglerventiler, vridspjäll, kulventiler och magnetventiler i metall- och plastutförande, samt tillbehör för mät- och reglerutrustning. Det breda applikationsområdet innebär att man kan förlita sig på GEMÜs ventiler i alla möjliga sammanhang. Som kundanpassade systemlösningar används GEMÜs flervägsventilblock av plast och metall inom industriell anläggnings- och bearbetningsteknik.

➥ Vridspjäll av metall | modellserie GEMÜ R48x och GEMÜ 490 Edessa

Med sina olika materialkombinationer kan GEMÜs vridspjäll användas i flera klor-alkaliapplikationer. GEMÜs modulsystem är konstruerat så att det tillåter valfria kombinationer av spjällskiva, manschett och ventilhus eller manöverdon. Oavsett nominell diameter övertygar vridspjällen med korta bygglängder och höga genomströmningsvärden. GEMÜs vridspjäll finns i flera manuella, pneumatiska och elmotordrivna varianter.

GEMÜ R487
GEMÜ R480
GEMÜ 491

➥ Membranventiler av metall med membran i tre lager | GEMÜ 695, 675 i tröskelutförande

En av de stora fördelarna med membranventiler är att bara två av komponenterna kommer i direkt kontakt med processmediet: membranet och ventilhuset. Membranet gör att processmediet skiljs hermetiskt från alla rörliga delar. Tack vare inklädnaden i kvalitetsplast lämpar sig GEMÜ-typerna för partikelförande och abrasiva medier, och kan även användas för högkorrosiva, flyktiga medier och vid höga medietemperaturer i klor-alkaliindustrin.

GEMÜ 675
GEMÜ 695

➥ Membran GEMÜ kod 71 | Tredelade PTFE/PVDF/EPDM-membran

Code 71

Produktexempel:

 • Genomsläpplighetsspärr – PVDF-skikt, tjocklek 1 mm
 • Enkel och definierad montering med sintrat gängstift
 • Beständig mot vått klor
 • Korrosionsbeständig – fäststift av titan 7
 • Made by GEMÜ – GEMÜ kvalitet och design

➥ Membranventiler av metall i utförande utan tröskel | GEMÜ 655 och 656

GEMÜs egentillverkade membranventiler med fullt genomlopp och invändig beklädnad har många olika användningsområden, eftersom de tål både aggressiva medier och höga temperaturer. De används till exempel vid vattenbehandling, inom kemisk industri och pappersindustri samt gruvbrytning. 

GEMÜ 655
GEMÜ 656

➥ Membranventiler av plast | GEMÜ R677 och R690 med High Flow-ventilhus

GEMÜ har ett stort utbud av mycket tåliga plastventiler. De många materialmöjligheterna gör GEMÜs membranventiler till det perfekta alternativet för sådana korrosiva medier som ofta används i klor-alkaliprocesser. En ytterligare fördel med plastmembranventilerna från GEMÜ är den genomtänkta ventilkonstruktionen. Det flödesoptimerade ventilhuset skapar förutsättningar för en kompakt systemdesign.

GEMÜ R677
GEMÜ R690

➥ GEMÜ eSyDrive, eSyStep och eSyLite | Elmotordrivna ventilställdon

Elektrifieringen förändrar även processindustrin. GEMÜ erbjuder ett brett sortiment av elstyrda ventiler. Det finns många olika manöverdon och ventiltyper att välja mellan. I över 55 år har vi utvecklat både elektromagnetiska och elmotordrivna ventildrivsystem. Vi lär oss hela tiden mer och bygger därmed på vår redan gedigna kompetens.

 

➥ Till produktöversikten

 

➥ Sätes- och reglerventiler av metall | Sätesventil GEMÜ 514, 554, mät- och reglerutrustning

Sätesventiler kan användas med rena, flytande medier såväl som med gaser och ångor. Den linjära rörelsen och ventilernas mekaniska egenskaper gör dem väl lämpade för automatiseringsprocesser. Modeller med liten nominell diameter lämpar sig särskilt väl för snabba omkopplingar och höga omkopplingsfrekvenser. I kombination med rätt lägesregulatorer och mätinstrument utgör de den bästa reglerventillösningen för klor-alkaliapplikationer.

➥ Till produktöversikt för mät- och reglerutrustning

➥ Till produktöversikt för sätesventiler 

 

GEMÜ 554
GEMÜ 514
GEMÜ 514

➥ Fler processtillbehör

Klicka på någon av kategorierna för att få mer information om processtillbehör:


Nedladdning

Komponenter och systemlösningar | Klor-alkaliindustrin | Ladda ner informationsbroschyr

pdf3,13 MB

Kontakta oss!

Har du frågor om våra komponenter och systemlösningar?
Vi hjälper dig gärna.