Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Egen tillverkning av korrosionsbeständiga vridspjällsventiler

Korrosionsbeständige Absperrklappen in Eigenfertigung

Hos GEMÜ värdesätter vi att ha en hög grad av vertikal integration. Ett exempel på det är den högautomatiserade vridspjällstillverkningen vid vår fabrik hos GEMÜ Valves China.

 

Titta in i vårt Butterfly Valve Production Center

Genom att använda den allra senaste robottekniken och ett avancerat transportsystem tar vi själva hand om hela tillverkningskedjan för våra vridspjäll, från fräsning av ämnen till avslutande ytbeläggning.

Egen bearbetning av vridspjällsventiler betyder att vi har full kontroll över alla kvalitetskritiska processer.

Mekanisk bearbetning för snäva form- och lägestoleranser

Vid vår högautomatiserade vridspjällstillverkning vid GEMÜ Valves China fräser vi alla ventilhus i en och samma uppspänning. På så vis kan vi hålla riktigt snäva form- och lägestoleranser.

Beläggning av hög kvalitet för robusta armaturer

Under virvelsintringen lägger man på ett jämnt skikt epoxipulver på ventilhuset. Det uppvirvlade pulvret smälter när det landar på det upphettade ventilhuset och bildar då en slitstark och hållbar yta.

 

  • Högsta korrosionsskydd enligt ISO 12944-6 C5M
  • Minst 250 µm skikttjocklek
  • Sammanhängande beläggning, även i manschettområdet

Hög vertikal integration för ökad säkerhet och flexibilitet

tillverkningsflöde som till stora delar är automatiserat innebär flera fördelar för dig::

  • Vridspjällsventiler av hög kvalitet för ökad process- och anläggningssäkerhet
  • Effektiv lagerhållning för optimerade leveranstider
  • FStörre flexibilitet som tillåter specialtillverkning och små serier av hög kvalitet

Vårt löfte: Made by GEMÜ

GEMÜ har å ena sidan tyska rötter men är å andra sidan en internationell koncern med verksamhet och tillverkning världen över. Gemensamt för hela koncernen är de mycket höga kraven på kvalitet och kundnöjdhet. Det är också det som är det avgörande kvalitetskriteriet – inte var någonstans en produkt är tillverkad.

Därför säger vi inte att något är ”Made in China” eller ”Made in Germany”, utan helt enkelt att det är ”Made by GEMÜ”. Det innebär att en produkt är tillverkad enligt internationellt erkända produktions- och säkerhetsstandarder. För alla våra produkter använder vi de allra strängaste standarderna som måttstock och kan därför garantera en konsekvent mycket hög kvalitet, oavsett var i världen tillverkningen sker.