GEMÜ provtagningssystem

GEMÜ provtagningssystem

Som leverantör av komponenter och system inom branscherna läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetika samt livsmedels- och dryckesindustri kan GEMÜ erbjuda olika provtagningssystem för sterila processer. 

Lösningar för olika anläggningsdelar

De olika systemen är orienterade mot de aktuella kraven och kan anpassas individuellt till anläggningsmiljön. På så vis kan GEMÜ erbjuda lösningar för helt skilda anläggningsdelar. 

Säkerhets- och automatiseringsaspekter

Tack vare sin släta, polerade kontaktyta mot mediet och den hygieniska, optimalt dränerande konstruktionen garanterar ventilhusen en hög grad av säkerhet. Pneumatiska och elstyrda ställdon möjliggör automatisk provtagning. Utloppets diameter kan väljas fritt från DN4. Det finns standardlösningar upp till DN25. 

Alla GEMÜ-provtagningslösningar möjliggör säker, reproducerbar provtagning på medier i form av vätska, gas och ånga. Som tillval finns även autoklaverbara system.