På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Bearbetande industri

Robust, mångsidig ventil-, mät- och reglerteknik

GEMÜ erbjuder passande lösningar för ett stort antal applikationer inom processteknik.

Vår särskilda produktpalett rymmer membranventiler, sätesventiler, klaffventiler, kulventiler och magnetventiler i metall- och plastutförande.

Brett användningsområde inom industriella processer

GEMÜs produkter används över hela världen i anläggningar för petrokemi, olje- och gasproduktion, inom bergbruket och mineralbearbetande industrin, vid framställning av tryckalster, papper och cellstoff, vid tillverkning av värme-, ventilations- och klimatanläggningar, vid plastbearbetning, inom textil-, kläd- och rengöringsindustrin, inom stålindustrin samt inom fordons-, flygplans- och skeppsindustrin.

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem

 • Betsningsanläggningar
 • Framställning av bioetanol
 • Uppskumning av styropor
 • Framställning och dosering av lacker

Fördelar med vridspjällsventiler av plast

 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Minimala tryckförluster
 • Hög renhet

Vridspjällsventiler finns även av metall

Fördelar med sätes- och reglerventiler

 • Mycket lämpliga för frekventa omkopplingar
 • Högt genomflöde
 • Plasthus av korrosionsbeständiga material
 • Metallhus av olika material
 • Finns i sterila och hygieniska utföranden
 • Mycket goda regleregenskaper; möjlighet till individuell anpassning av reglerkarakteristiken
 • Atex-klassade utföranden för explosionsfarliga miljöer

Fördelar med membranventiler med plastinklädnad

 • Beroende på inklädnadens material:
 • Helt rakt genomflöde vid trögflytande medier som t.ex. slam och vätskor med hög andel fast material eller fiber
 • Förebyggande av mikrospånavskiljning (hydroabrasion) vid slipande medier som ytvatten med sand eller kalkmjölk för vattenrening
 • Hög kvalitet, exakta definierbara geometriska egenskaper, bibehållen väggtjocklek samt hög processäkerhet och reproducerbarhet genom plastinklädnad som utförts med de modernaste sprutformningsmaskinerna

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fabrik.