Maskin- och bearbetningsindustrin

Lösningar för arbets- och verktygsmaskiner samt för tillverkning av sådana

Maskin- och bearbetningsindustrin

Robusta ventiler och kundanpassade lösningar inom ventil- och reglerteknik är en del av GEMÜs produktsortiment, vilket används såväl i rengöringsprocesser för formverktyg och i färgfabriker som vid kyl- och smörjmedelstillförsel i rörliga maskindelar. 

Det kan handla om vridspjällsventiler, kulventiler, sätesventiler, membranventiler eller flervägsventilblock – tack vare vår mångåriga erfarenhet inom maskinteknik och bearbetningsindustri förlitar man sig idag på produkter från GEMÜ världen över.

Processindustri 4.0 med GEMÜ CONEXO

Den tekniska utvecklingen leder inom både maskinteknik och bearbetningsindustri till föränderliga metoder och processer. Framför allt spelar de ökande kraven på automation, dokumentation och digitalisering en allt viktigare roll. 

Med GEMÜ CONEXO tar vi ett steg i riktning mot Industri 4.0 och möjliggör såväl märkning av rörledningskomponenter och undersökning av fältdata som optimering av underhållsprocesser och underhållsintervall.

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem:

- Uppskumning av frigolit

- Fördelning av kylsmörjmedel och skärvätska

- Rengörings- och doseringsprocesser

- Styrning och reglering av kyl- och värmesystem 

Fördelar med vridspjällsventiler av plast och metall

 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Flexibla användningsområden tack vare varierande materialval
 • Minimalt tryckfall
 • Finns i ATEX-utföranden
 • Utförande enligt de tyska luftkvalitetsföreskrifterna (TA Luft)
 • Godkännande för varvsindustrin enligt DNV-GL

Fördelar med membranventiler med plastinklädnad

 • Alla mekaniska komponenter ligger utanför det område som kommer i kontakt med mediet
 • Lämpade för neutrala eller aggressiva flytande och gasformiga medier
 • Kan användas till både rena och abrasiva medier 
 • Har regleringsmöjligheter

Fördelar med kulventiler av plast och metall

 • Högt flöde
 • Hos kulventilerna av plast består alla delar som vidrör mediet av plastmaterial. Det går även att få dem i termoplast
 • Kulventilerna av metall finns även tillgängliga i ATEX-, TA-Luft- (för luftrening) och vakuumutförande

Fördelar med sätesventiler 

 • Avsedda för snabba växlingar och höga växlingsfrekvenser
 • Används med fördel som reglerventiler tillsammans med likartade lägesställare
 • Finns tillgängliga med mångsidiga tillbehör samt i ATEX- eller vakuumutförande

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fabrik.