Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Maskin- och bearbetningsindustrin

Lösningar för arbets- och verktygsmaskiner samt för tillverkning av sådana

Robusta ventiler och kundanpassade lösningar inom ventil- och reglerteknik är en del av GEMÜs produktsortiment, vilket används såväl i rengöringsprocesser för formverktyg och i färgfabriker som vid kyl- och smörjmedelstillförsel i rörliga maskindelar. 

Det kan handla om vridspjällsventiler, kulventiler, sätesventiler, membranventiler eller flervägsventilblock – tack vare vår mångåriga erfarenhet inom maskinteknik och bearbetningsindustri förlitar man sig idag på produkter från GEMÜ världen över.

Processindustri 4.0 med GEMÜ CONEXO

Den tekniska utvecklingen leder inom både maskinteknik och bearbetningsindustri till föränderliga metoder och processer. Framför allt spelar de ökande kraven på automation, dokumentation och digitalisering en allt viktigare roll. 

Med GEMÜ CONEXO tar vi ett steg i riktning mot Industri 4.0 och möjliggör såväl märkning av rörledningskomponenter och undersökning av fältdata som optimering av underhållsprocesser och underhållsintervall.

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem:

- Uppskumning av frigolit

- Fördelning av kylsmörjmedel och skärvätska

- Rengörings- och doseringsprocesser

- Styrning och reglering av kyl- och värmesystem 

Fördelar med vridspjällsventiler av plast och metall

 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Flexibla användningsområden tack vare varierande materialval
 • Minimalt tryckfall
 • Finns i ATEX-utföranden
 • Utförande enligt de tyska luftkvalitetsföreskrifterna (TA Luft)
 • Godkännande för varvsindustrin enligt DNV-GL

Fördelar med membranventiler med plastinklädnad

 • Alla mekaniska komponenter ligger utanför det område som kommer i kontakt med mediet
 • Lämpade för neutrala eller aggressiva flytande och gasformiga medier
 • Kan användas till både rena och abrasiva medier 
 • Har regleringsmöjligheter

Fördelar med kulventiler av plast och metall

 • Högt flöde
 • Hos kulventilerna av plast består alla delar som vidrör mediet av plastmaterial. Det går även att få dem i termoplast
 • Kulventilerna av metall finns även tillgängliga i ATEX-, TA-Luft- (för luftrening) och vakuumutförande

Fördelar med sätesventiler 

 • Avsedda för snabba växlingar och höga växlingsfrekvenser
 • Används med fördel som reglerventiler tillsammans med likartade lägesställare
 • Finns tillgängliga med mångsidiga tillbehör samt i ATEX- eller vakuumutförande

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fabrik.