Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Lansering av nya reglerventilen GEMÜ R563 eSyStep och en utökning i form av GEMÜ eSyStep-manöverdon till reglerventilen GEMÜ 566

Lansering av nya reglerventilen GEMÜ R563 eSyStep och en utökning i form av GEMÜ eSyStep-manöverdon till reglerventilen GEMÜ 566

Reglerventilerna GEMÜ R563 (vänster) och GEMÜ 566 (höger) med det elektromotoriska manöverdonet GEMÜ eSyStep

GEMÜ, tillverkare av ventilations-, mät- och reglersystem av hög kvalitet, presenterar GEMÜ R563 eSyStep, en ny reglerventil med elektromotoriskt manöverdon. Dessutom utökar ventilspecialisten reglerventilen GEMÜ 566 med manöverdonet GEMÜ eSyStep.

Reglerventilen GEMÜ R563 eSyStep används med fördel i reglerapplikationer med små flöden. Med Kv-värden på mellan 63 l/h och 3 300 l/h kan ventilen reagera på kundanpassade regleringsparametrar. Tack vare att utvalda plaster och elastomerer används i de delar som kommer i kontakt med mediet har ventilen många användningsområden och kan användas i en mängd olika medier, t.ex. vid tillförsel av vatten för exakt blandning av förhållandet mellan syra och lut i jonbytare.

GEMÜ R563 eSyStep används även i snöröjningsfordon. Via den elektromotoriskt styrda reglerventilen regleras andelen saltlösning i vägsaltet. Saltlösningstankarna är utrustade med givare och automatisk vattentillförsel för att se till att förhållandet mellan salt och vatten alltid är optimalt.

Även reglerventilen GEMÜ 566 kan användas vid reglering av små mängder tack vare Kv-värden på mellan 63 l/h och 2 500 l/h med både en likprocentig och en linjär kurva. De delar som kommer i kontakt med mediet och manöverkomponenterna skiljs åt med hjälp av ett skiljemembran. Detta finns i materialen EPDM och FPM. Utöver de pneumatiskt och manuellt styrda manöverdon som finns redan idag kommer det i framtiden även att finnas utföranden med det elektromotoriska manöverdonet GEMÜ eSyStep.

Allmän information om manöverdonet GEMÜ eSyStep
GEMÜ eSyStep är ett universellt manöverdon för öppnings-/stängningstillämpningar och enkla reglerapplikationer, och består av en kompakt spindeldrivning med stegmotor och inbyggt IO-Link-gränssnitt för utbyte av processdata. En lägesregulator är inbyggd som standard och ytterligare komponenter och tillbehör kan läggas till via ett gränssnitt. Manöverdonet kan konfigureras till ett säkerhetsläge med hjälp av en nödströmsmodul. Det självlåsande manöverdonet bibehåller stadigt sitt läge i reglerat tillstånd och vid avbrott i matningsspänningen. Ställhastigheten är max. 3 mm/s. Tack vare den smala konstruktionen passar manöverdonet även perfekt i blocklösningar. Manöverdonet kan också användas till snedsätesventilen GEMÜ 543 och den raka sätesventilen GEMÜ 533.

I och med utvidgningen av produktsortimentet på området elstyrd ventil med manöverdonet GEMÜ eSyStep erbjuder GEMÜ intressanta alternativ till tryckluftssystem.

R566
.jpg
1,09 M
sv
.docx
73 K