Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Utökat sortiment av elstyrda ventiler

Utökat sortiment av elstyrda ventiler

Ventilspecialisten GEMÜ i tyska Ingelfingen fortsätter att utöka sin produktportfölj på området elektromotoriskt manövrerade membranventiler och sätesventiler med rakt eller vinklat säte.

De nya elstyrda ventilerna GEMÜ R629 eSyLite samt GEMÜ R639, 639, 543 och 533 eSyStep (från vänster till höger)

Nu finns den elstyrda membranventilen GEMÜ R629 eSyLite även i membranstorlekarna 10 och 40, vilket innebär att den täcker in diametrarna DN 12 till 50. GEMÜ eSyLite används vid enkla öppen/stängd-applikationer som ett komplement till de elstyrda ventilerna i serierna GEMÜ eSyStep och GEMÜ eSyDrive i instegssegmentet. Optisk lägesindikering och manuellt nödreglage är standard på GEMÜ eSyLite och en inbyggd reservströmsmodul finns som tillval. Det gör den elstyrda 2/2-vägs membranventilen GEMÜ R629 eSyLite till ett ekonomisk alternativ till magnetventiler och eldrivna kulventiler av plast. Tack vare GEMÜ HighFlow-huset har ventilen goda strömningsegenskaper och är okänslig för partikelhaltiga medier. Dessutom går GEMÜ eSyLite-manöverdonet även att montera på M-blockventiler.

Universalmanöverdonet GEMÜ eSyStep utökas också med en storlek. Det innebär att sätesventilerna GEMÜ 543 och 553 eSyStep nu finns att få i diametrarna DN 6 och 15 till 50. Med membranventilerna GEMÜ 639 och R639 eSyStep kommer man i framtiden att täcka in ett diameterområde från DN 4 till 32. Ventiler med GEMÜ eSyStep-manöverdon finns i öppen/stängd-utförande och som lägesregulator. Det är lätt att ändra process- och parameterdata via IO-Link-gränssnittet. Med andra ord är ventilerna tillförlitliga både i öppen/stängd-applikationer och enkla standardapplikationer. Tack vare den slanka konstruktionen passar GEMÜ eSyStep-manöverdonet också utmärkt
i M-blockventiler.

Genom att utöka sortimentet av elstyrda ventiler så att det omfattar ännu fler diametrar bygger GEMÜ vidare på sitt erbjudande om energieffektiva alternativ till tryckluftssystem.

 

300dpi
.jpg
904 K
sv
.docx
51 K