GEMÜ Spåra försändelse

Alltid uppdaterad

GEMÜ Spåra försändelse

Med GEMÜs trackingfunktion kan kunden när som helst se aktuell status varje försändelse.
I samband med orderbekräftelsen får varje kund ett så kallat processnummer. Genom att ange processnummer och kundnummer får kunden tillgång till leveransstatus för varje försändelse på
https://www.gemu-group.com/tracking