Udvinding af fosfat og produktion af gødning

Udvinding af fosfat og produktion af gødning

Robust ventilteknik til procesteknologier inden for fremstilling af gødning

Gødningsindustrien tilbyder landbrugene et bredt udvalg af fosfatgødning, hvoraf de fleste udvindes af apatit. Kommunalt spildevand og rester af biomasse kan fungere som alternative fosfatkilder. GEMÜ tilbyder den rigtige ventilteknik til forskellige procesteknologier. 

Arbejder du med landbrugsteknik eller opførelse af landbrugsanlæg?

Vi rådgiver dig gerne, så du får den rigtige ventilteknik til netop dit formål! 

Bestil rådgivning nu

Ventilteknik i upstream-processer til:

• DEN-teknologi

• Rørtankreaktorteknologi

Ventilteknik i downstream-processer til:

• Rengøring, koncentration

• Tørring, belægning, granulering

• Sprøjtekondensering, hvirvellagsgranulering 

Ventilteknik i understøttende processer til:

• Kemiforsyningsledninger

• Varme-/køleenheder

• Damp-/vandforsyning 

• Spildevandsbehandlingssystemer (vaskere, spildevand ...)

➥ Korrekt omgang med mineralsyrer – undgå korrosion og abrasion

Produktionen af fosfatgødning går hånd i hånd med produktionen af mineralsyrer. Det vigtigste er fosforsyre, svovlsyre (som hovedreagens) og salpetersyre (som reagens eller tilsætningsstof). 

Passende emner til kemisk aggressive medier

Produktionen af syrer og deres anvendelse i produktionsprocessen kræver særlig omhu ved valget af materialer til procesudstyret. Selv om procesudstyret og instrumenteringen er konstrueret af metalliske materialer (ofte støbejern, stål eller rustfrit stål), er det nødvendigt med en indvendig foring og belægning af modstandsdygtig plast som for eksempel PFA for at forhindre de aggressive syrer i at angribe de metalliske komponenter.

Undgå abrasionsskader

Et andet udfordrende aspekt ved produktionen af fosfatgødning er håndteringen af faststoffer. Pulver og medier, der indeholder suspenderede faste partikler, er slibende og kan forårsage alvorlige skader på rørledninger og ventiler. Også her hjælper det at belægge de indvendige overflader med en gummibelægning for at undgå skader.

Vi rådgiver dig gerne, så du vælger de rigtige materialer.  

➥ Eksempel på anvendelse - genanvendt gødning fra bæredygtige kilder

Fosfatgødning kan også fremstilles ved hjælp af genanvendelse af biologisk affald som f.eks. gæringsrester eller spildevandsslam. Denne metode er meget udbredt i Europa, da fosfatmineraler er klassificeret som kritiske råstoffer, der vil slippe op på verdensplan i de kommende år. Den tiltagende forurening af grundvandet med fosfat- og nitratsalte er også med til at bidrage til metoden.

I en innovativ proces hos en GEMÜ-kunde fremstilles værdifulde fosfatsalte af gæringsrester og spildevandsslam. I flere trin udvindes fosfat-, kvælstof- og kaliumforbindelserne af råstofferne ved hjælp af syrer og baser og videreforarbejdes derefter til gødning.

Læs mere her om anvendelsen, og hvilke GEMÜ-ventiler der understøtter denne innovative genbrugsproces.


Kort oversigt over udvalget af ventiler til fremstilling af gødning:

Butterflyventiler

Membranventiler

Membranventiler med lavt sæde

Sædeventiler

Måle- og reguleringssystemer

Modulære og kundetilpassede M-blok-løsninger


Infoflyer om ventilteknik ved fremstilling af gødning

pdf1,28 MB

Konktak os!

Har du spørgsmål til vores produkter?

Vi hjælper dig gerne.