Fosfatutvinning och tillverkning av gödningsmedel

Fosfatutvinning och tillverkning av gödningsmedel

Robust ventilteknik för processer vid tillverkning av gödningsmedel

Gödselindustrin erbjuder jordbruk ett brett utbud av fosfatgödsel, varav de flesta utvinns ur apatit. Alternativa fosfatkällor är bland annat kommunalt avloppsvatten och biomassarester. GEMÜ erbjuder passande ventilteknik för olika processer. 

Är du verksam inom jordbruksteknik eller anläggningskonstruktion?

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt ventilteknik för ditt användningsområde! 

Boka rådgivning  

Ventilteknik i processer uppströms för:

• DEN-teknik

• Reaktorer med omrörning

Ventilteknik i processer nedströms för:

• Rengöring, koncentration

• Torkning, beläggning, granulering

• Sprutkondensering, fluidisering 

Ventilteknik i stödprocesser för:

• Kemikalieledningar

• Värme-/kylenheter

• Ång-/vattenförsörjning 

• Avloppsreningssystem (skrubber, avloppsvatten…)

➥ Korrekt hantering av mineralsyror – Undvik korrosion och nötning

Produktionen av fosfatgödsel går hand i hand med produktionen av mineralsyror. De viktigaste är fosforsyra, (som huvudsaklig reagens) och salpetersyra (som reagens och tillsats). 

Lämpliga material för kemiskt aggressiva medier


Framställningen av syror, och deras användning i produktionsprocessen, kräver särskild noggrannhet vid valet av material i processutrustningen. Även om processutrustningen och instrumenteringen består av metall (ofta gjutjärn, stål eller rostfritt stål), krävs ett inre hölje och en beläggning av tålig plast, som t.ex. PFA, för att förhindra att de aggressiva syrorna angriper metallkomponenterna.

Undvik nötningsskador

Ytterligare en krävande aspekt vid produktionen av fosfatgödsel är hanteringen av fasta ämnen. Pulver och medier, som innehåller suspenderade fasta partiklar, är nötande, och kan orsaka allvarliga skador på rörledningar och ventiler. Även här hjälper en gummibeläggning på insidan till att förhindra skador.

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt material till ditt användningsområde.  

➥ Tillämpningsfall - Återvunnet gödsel från förnybara källor

Fosfatgödsel kan även utvinnas genom att återvinna biologiskt avfall som rötrester eller avloppsslam. Denna metod är populär i Europa, eftersom fosfatmineraler klassificeras som kritiska råvaror som kommer att utarmas globalt under de kommande åren. Ytterligare en anledning till att använda denna metod är det faktum att grundvattnet blir alltmer förorenat av fosfat- och nitratsalter.

En av GEMÜs kunder har tagit fram en innovativ metod där värdefulla fosfatsalter utvinns ur rötrester och avloppsslam. I flera steg extraheras fosfat-, kväve- och kaliumföreningar ur råmaterialet med hjälp av syror och baser, och förädlas till gödningsmedel.

Här kan du läsa mer om tillämpningen och se vilka av GEMÜs ventiler som stödjer denna innovativa återvinningsmetod.


En överblick över ventilsortimentet för gödseltillverkning:

Vridspjäll

Membranventiler

Membranventiler med rakt genomlopp

Sätesventiler

Mät- och reglersystem

Modulära och kundspecifika lösningar med M-block


Informationsblad om ventilteknik inom tillverkningen av gödningsmedel

pdf1,28 MB

Kontakta oss!

Har du frågor om våra produkter?

Vi hjälper dig gärna.