Fosfaatwinning en meststofproductie

Fosfaatwinning en meststofproductie

Robuuste afsluitertechniek voor procestechnologieën bij de productie van meststoffen

De meststofindustrie heeft voor landbouwers een ruim aanbod van fosfaatmeststoffen, waarvan de meeste gewonnen worden uit apatiet. Alternatieve fosfaatbronnen kunnen gemeentelijk afvalwater en biomassaresten zijn. GEMÜ levert voor verschillende procestechnologieën de passende afsluitertechniek. 

Bent u werkzaam in de landbouwtechniek of werkt u mee aan de bouw van landbouwinstallaties?

Dan helpen we u graag aan de passende afsluitertechniek voor uw toepassing! 

Nu advies vragen

Afsluitertechniek in upstreamprocessen voor:

• DEN-technologie

• Geroerde-tankreactortechnologie

Afsluitertechniek in downstreamprocessen voor:

• Reiniging, concentratie

• Droging, coating, granulatie

• Prilling, gefluïdiseerd-bedgranulatie 

Afsluitertechniek in ondersteunende processen voor:

• Toevoerleidingen voor chemicaliën

• Verwarmings-/koelunits

• Stoom-/watertoevoer 

• Afvalwaterzuiveringssystemen (bijv. wassers en afvalwater)

➥ Correcte omgang met minerale zuren – Corrosie en schuring voorkomen

e productie van fosfaatmeststoffen gaat hand in hand met de productie van minerale zuren. De belangrijkste zijn fosforzuur, zwavelzuur (als hoofdreagens) en salpeterzuur (als reagens of additief). 

Geschikte materialen voor chemisch agressieve media

De productie van zuren en hun toepassing in productieprocessen vereist grote zorgvuldigheid bij het kiezen van de materialen voor de procesapparatuur. Hoewel de procesuitrusting en de instrumenten vervaardigd worden van metalen (vaak gietijzer, staal of roestvast staal), zijn een binnenkleding en coating met duurzame kunststoffen zoals PFA vereist om te voorkomen dat de agressieve zuren de metalen aantasten.

Schade als gevolg van schuring voorkomen

Een ander uitdagend aspect bij de productie van fosfaatmeststoffen is het gebruik van vaste stoffen. Poeders en media die zwevende vaste deeltjes bevatten, zijn abrasief en kunnen ernstige schade aan pijpleidingen en afsluiters veroorzaken. Ook hier kan coating van de binnenoppervlakken met een rubberen bekleding schade voorkomen.

We adviseren u graag persoonlijk over de juiste materiaalkeuze.  

➥ Praktijkvoorbeeld - Gerecyclede meststof uit hernieuwbare bronnen

Fosfaatmeststoffen kunnen ook teruggewonnen worden uit biologisch afval, zoals fermentatieresten of zuiveringsslib. Dit is de trend aan het worden in Europa, omdat fosfaatmineralen als kritische grondstoffen geclassificeerd worden die in de komende jaren wereldwijd op gaan raken. De toenemende verontreiniging van het grondwater met fosfaat- en nitraatzouten is een andere belangrijke reden voor deze trend.

Via een innovatief procedé van een klant van GEMÜ worden uit fermentatieresten en zuiveringsslib waardevolle fosfaatzouten gewonnen. In meerdere stappen worden met behulp van zuren en basen de fosfaat-, stikstof- en kaliumverbindingen uit de grondstoffen geëxtraheerd en tot meststoffen verwerkt.

Lees hier meer over de toepassing en welke GEMÜ-afsluiters dit innovatieve recyclingprocedé ondersteunen.


Keuze van afsluiters voor meststofproductie in één oogopslag:

Vlinderkleppen

Membraanafsluiters

Membraanafsluiters met volle doorlaat

Zittingafsluiters

M&R-systemen

Modulaire en klantspecifieke M-Block-oplossingen


Infoflyer Afsluitertechniek bij de productie van meststoffen

pdf1.28 MB

Neem contact met ons op!

U hebt vragen over onze producten?

Dan helpen we u graag verder.