IO-Link

luo versioiden 1.0 ja 1.1 yhtenäiset standardit

IO-Link

GEMÜ edistää alan ja teknologioiden kehitystä myös ylemmällä tasolla. Yhdessä johtavien automatisointituotteiden ja -ratkaisujen valmistajien kanssa GEMÜ on kehittänyt uuden IO-Link-kommunikaationstandardin. 

Ensimmäinen venttiili- ja prosessitekniikan IO-Link-laitevalmistaja

GEMÜ on ollut mukana perustamassa IO-Link-konsortiota, joka on kehittänyt neutraalin, avoimen liitännän prosessi-, parametri- ja diagnoositietojen helppoon välittämiseen ohjaimen (master) ja yksinkertaisten tunnistimien ja aktorien (device) välillä. Uudistettu älykäs asennonilmaisin GEMÜ 1235 ja uusi venttiilikytkentä GEMÜ 4242 todistavat siitä, että GEMÜ on ensimmäinen venttiilitekniikkakomponenttien valmistaja, joka on varustanut tuotteitaan IO-Link-liitännällä. Sen avulla tunnistimia ja aktoreita ohjataan yhtenäisesti, joten pisteestä-pisteeseen-yhteyteen perustuva kommunikaatioliitäntä välittää digitaaliset tai analogiset tiedot sarjasähkeenä kolmijohdeyhteyttä pitkin.

Asiakkaan edut

IO-Link-standardi tarjoaa lukuisia etuja:

  • Tunnistimen/aktorin ja ohjauksen/ohjausjärjestelmän välillä voidaan vaihtaa lisätietoja alimmalle kenttätasolle saakka. Näitä voidaan käyttää diagnosointiin ja parametritykseen.
  • IO-Linkin käyttö vähentää erilaisten liitäntöjen ja rakenneryhmien tarvetta.
  • Järjestelmä on helppo integroida käytössä oleviin kenttäväyläjärjestelmiin ja sitä on helppo käyttää yhtenäisten suunnitteluohjelmien avulla.
  • Käytössä olevaan tai tuttuun topologiaan ja johdotukseen (jopa 20 m) ei tarvitse tehdä muutoksia.
  • Suojattujen kaapeleiden ja moninapaisten rinnakkaisjohdotusten hankintakustannukset ja asennusajat jäävät jatkossa pois, koska kommunikaatio kulkee M12-vakiopistoliittimen kautta.

IO-Link on nykyisin standardoitu kommunikaatiojärjestelmä, joka löytyy kansainvälisesti normista IEC 61131-9.

Lisätietoa

Tarkempaa tietoa kommunikaatiostandardista ja konsortiosta, jonka jäseniä ovat mm. Siemens, Beckhoff, B&R, Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs, Tuck, IFM, Sick, saat osoitteesta www.io-link.com.

IO-Link-masterin ohjelmistotiedostot

PACTware-versio 4 (ilman HART-Com DTM:ää ja ohjetekstejä)

Turck-ohjelmisto „IO-Link IODD -kääntäjä ja DTM“

Turck-ohjelmisto „DTM USB IO-Link -masterille“

Konfigurointitiedot

Ladattava materiaali