IO-Link

skapar med versionerna 1.0 och 1.1 enhetliga standarder

IO-Link

GEMÜ driver bransch- och teknikutvecklingen framåt även på en övergripande nivå. Till exempel har GEMÜ i samarbete med ledande tillverkare av automationsprodukter och automationslösningar utvecklat den nya kommunikationsstandarden IO-Link. 

Den första tillverkaren av IO-Link-enheter inom området ventil- och processteknik

GEMÜ är en av de grundande medlemmarna i IO-Link-konsortiet, som utvecklat ett neutralt, öppet gränssnitt för enkel överföring av process-, parameter- och diagnosdata mellan ett systems styrenhet (Master) och enskilda givare och ställdon (enheter). Nykonstruktionen av den intelligenta lägeskvitteringen GEMÜ 1235 och utvecklingen av ventilomkopplingsdosan GEMÜ 4242 innebär att GEMÜ som första tillverkare försett sina ventiltekniska komponenter med IO-Link-gränssnitt. Därför kan givarna och ställdonen styras enhetligt, så att kommunikationsgränssnittet som bygger på en punkt-till-punkt-förbindelse överför digitala eller analoga data som seriella telegram med hjälp av en treledaranslutning.

Fördelar för kunden

Standarden IO-Link ger många fördelar:

  • Ytterligare utbyte av information mellan givare/ställdon och styrning/styrsystem kan ske ända ner på fältnivå. Den kan användas till diagnos och parameterinställning.
  • Med IO-Link minskas antalet olika gränssnitt och komponentgrupper.
  • Systemet går lätt att bygga in i de befintliga fältbussystemen och är enkelt att hantera med enhetliga programmeringsverktyg.
  • Inga ändringar behöver göras i den befintliga topologin resp. ledningsdragningen (upp till 20 m).
  • Man slipper anskaffningskostnader och monteringstid för skärmade kablar och flerpoliga, parallella ledningar i framtiden, eftersom kommunikationen går via en M12-standardkontakt.

IO-Link har dessutom antagits som standardiserat kommunikationssystem enligt den internationella standarden IEC 61131-9.

Ytterligare information

Närmare information om både kommunikationsstandarden och om konsortiet – med medlemmar som Siemens, Beckhoff, B&R, Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs, Tuck, IFM och Sick – finns på www.io-link.com.

Programvarufiler för IO-Link Master

PACTware Version 4 (utan HART-Com DTM och hjälptexter)

Turck-programvara „IO-Link IODD Interpreter och DTM“

Turck-programvara „DTM för USB IO-Link Master“

Konfigurationsfiler

Ladda ner