Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

IO-Link

skapar med versionerna 1.0 och 1.1 enhetliga standarder

GEMÜ driver bransch- och teknikutvecklingen framåt även på en övergripande nivå. Till exempel har GEMÜ i samarbete med ledande tillverkare av automationsprodukter och automationslösningar utvecklat den nya kommunikationsstandarden IO-Link. 

Den första tillverkaren av IO-Link-enheter inom området ventil- och processteknik

GEMÜ är en av de grundande medlemmarna i IO-Link-konsortiet, som utvecklat ett neutralt, öppet gränssnitt för enkel överföring av process-, parameter- och diagnosdata mellan ett systems styrenhet (Master) och enskilda givare och ställdon (enheter). Nykonstruktionen av den intelligenta lägeskvitteringen GEMÜ 1235 och utvecklingen av ventilomkopplingsdosan GEMÜ 4242 innebär att GEMÜ som första tillverkare försett sina ventiltekniska komponenter med IO-Link-gränssnitt. Därför kan givarna och ställdonen styras enhetligt, så att kommunikationsgränssnittet som bygger på en punkt-till-punkt-förbindelse överför digitala eller analoga data som seriella telegram med hjälp av en treledaranslutning.

Fördelar för kunden

Standarden IO-Link ger många fördelar:

  • Ytterligare utbyte av information mellan givare/ställdon och styrning/styrsystem kan ske ända ner på fältnivå. Den kan användas till diagnos och parameterinställning.
  • Med IO-Link minskas antalet olika gränssnitt och komponentgrupper.
  • Systemet går lätt att bygga in i de befintliga fältbussystemen och är enkelt att hantera med enhetliga programmeringsverktyg.
  • Inga ändringar behöver göras i den befintliga topologin resp. ledningsdragningen (upp till 20 m).
  • Man slipper anskaffningskostnader och monteringstid för skärmade kablar och flerpoliga, parallella ledningar i framtiden, eftersom kommunikationen går via en M12-standardkontakt.

IO-Link har dessutom antagits som standardiserat kommunikationssystem enligt den internationella standarden IEC 61131-9.

Ytterligare information

Närmare information om både kommunikationsstandarden och om konsortiet – med medlemmar som Siemens, Beckhoff, B&R, Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs, Tuck, IFM och Sick – finns på www.io-link.com.

Programvarufiler för IO-Link Master

PACTware Version 4 (utan HART-Com DTM och hjälptexter)

Turck-programvara „IO-Link IODD Interpreter och DTM“

Turck-programvara „DTM för USB IO-Link Master“

Konfigurationsfiler

Ladda ner