Kestävyyttä koskevia tietoja

Kestävyyttä koskevia tietoja

Tuotteiden luotettavan ja turvallisen käytön varmistamiseksi

Laitteistojen ja venttiilivalikoiman suunnittelussa kemikaaleja kestävät materiaalit ovat tärkeässä asemassa. Nestemäisten ja kaasumaisten väliaineiden käyttö venttiilitekniikassa edellyttää erittäin suurta huolellisuutta, kun valitaan tarkoitukseen soveltuvia materiaaleja. Etenkin aggressiivisia väliaineita kuten rikki- tai suolahappoa käsiteltäessä kestävien materiaalien valinnalla on ratkaiseva merkitys, jotta yrityksesi tuotteiden luotettava, pitkäaikainen ja turvallinen käyttö voidaan varmistaa. GEMÜn online-työkalu tarjoaa käyttöösi kattavan tietokannan materiaalien kemikaalien kestävyyden tarkastamiseksi.

Online-työkaluun


Mitä väliaineita yrityksesi voi käyttää?

Kestävien materiaalien valinnassa keskeisenä kriteerinä ovat kemialliset väliaineet, joita laitteistossa käytetään. Väliaineen perusteella voidaan saada vain rajallinen käsitys siitä, soveltuuko materiaali tiettyyn käyttötarkoitukseen. Erilaiset tekijät voivat vaikuttaa prosessissa käytettävien kemikaalien kestävyyteen.

Mitkä tekijät voivat vaikuttaa kemialliseen kestävyyteen?

• Väliaineen lämpötila

• Epäpuhtaudet ja likaantumisaste

• Väliaineen pitoisuus

• Mekaanisten voimien vaikutus

• Rakenteesta riippuvat tuotteen ominaisuudet

 

Kestävyystulosten luokittelu

• Kestävät materiaalit

(pieni heikentyminen tai ei heikentymistä)

• Rajallisesti kestävät materiaalit

(vähäinen tai kohtalainen syöpyminen)

• Ei-kestävät materiaalit

(voimakas syöpyminen tai täydellinen tuhoutuminen)Kestävyystietojen online-työkalu

Online-työkalullamme voit tarkastaa muovien, elastomeerien, metallien ja pinnoitteiden kestävyystiedot lukuisille kaasumaisille ja nestemäisille väliaineille. Saat apua tarkoitukseen soveltuvien materiaalien etsimiseen. 

Nopeasti ja mutkattomasti

• Yksinkertainen haku halutun väliaineen tai materiaalin tiedot syöttämällä

• Kemiallisen kaavan syöttö mahdollista

• Syötettyjä väliaineita kestävien materiaalien tarkastelu

 

 

Online-työkaluun

Ota meihin yhteyttä!

Onko sinulla jotain kysyttävää kestävyystiedoistamme?

Autamme mielellämme.

Yhteydenotto