Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformation

För tillförlitlig och säker användning av dina produkter

Vid utformningen av anläggningar och valet av ventiler är materialens kemikaliebeständighet avgörande. Användningen av vätskor och gas inom ventilteknik kräver att lämpliga material väljs ut med omsorg. Särskilt aggressiva medier, som svavel- eller saltsyra kräver noggrant utvalda beständiga material för tillförlitlig, hållbar och säker tillämpning av era produkter. GEMÜ:s onlineverktyg har en omfattande databas med information om olika materials kemikaliebeständighet.

 

Till onlineverktyget


Vilka medier kan användas?

Det viktigaste kriteriet för valet av beständigt material är vilka kemiska medier som kan tänkas användas i anläggningen. Med mediet som utgångspunkt går det endast att avgöra om ett material lämpar sig för användningsområdet. Men beständigheten mot de kemikalier som används i processen kan påverkas av många olika faktorer.

Vilka faktorer kan påverka den kemiska beständigheten?

• Mediets temperatur

• Medföljande ämnen och föroreningsgrad

• Mediets koncentration

• Påverkan från mekaniska krafter

• Konstruktionsrelaterade produktegenskaper

 

Kategoriseringen av beständighetsresultaten

• Beständiga material

(liten eller ingen funktionspåverkan)

• Beständiga material under särskilda villkor

(svaga till måttliga angrepp)

• Icke beständiga material

(starka angrepp till fullständig destruktion)Onlineverktyg för information om materialbeständighet

Med vårt onlineverktyg kan du hämta information om beständighet för plast, elastomerer, metall och beläggningar för en mängd olika gaser och vätskor. Låt oss hjälpa dig att hitta lämpligt material för din applikation. 

Snabbt och smidigt

• Sök enkelt genom att ange önskat medium eller material

• Möjlighet att ange kemisk formel

• Se vilka material som klarar de medier du angett

 

Till onlineverktyget

Kontakta oss!

Har du frågor om vår beständighetsinformation?

Vi hjälper dig gärna.

Kontakt