Informatie over bestendigheid

Informatie over bestendigheid

Voor de betrouwbare en veilige toepassing van uw producten

Bij de planning van installaties en de keuze van afsluiters spelen chemicaliënbestendige materialen een belangrijke rol. Het gebruik van vloeibare en gasvormige media in de afsluitertechniek vereist uiterste zorgvuldigheid bij de keuze van geschikte materialen. Met name bij agressieve media zoals zwavel- en zoutzuren is de keuze van bestendige materialen essentieel voor een betrouwbaar, langdurig en veilig gebruik van uw producten. Om deze reden vindt u in onze online tool een omvangrijke database met informatie over de chemicaliënbestendigheid van materialen.

Naar online tool


Welke media kunt u gebruiken?

Bij de keuze van bestendige materialen staat centraal welke chemische media in de installatie gebruikt worden. Op basis van het medium kan echter slechts tot op zekere hoogte bepaald worden of een materiaal voor de betreffende toepassing geschikt is. De bestendigheid tegen de in het proces gebruikte chemicaliën kan door verschillende factoren beïnvloed worden.

Welke factoren kunnen de chemische bestendigheid beïnvloeden?

• Mediumtemperatuur

• Bijkomende stoffen en verontreinigingsgraad

• Concentratie van medium

• Inwerking van mechanische krachten

• Constructiegerelateerde productkenmerken

 

Classificatie van bestendigheidsresultaten

• Bestendige materialen

(geen of geringe aantasting)

• Beperkt bestendige materialen

(zwakke tot matige aantasting)

• Niet-bestendige materialen

(sterke aantasting tot volledige beschadiging)Online tool met informatie over bestendigheid

In onze online tool vindt u informatie over de bestendigheid van kunststoffen, elastomeren, metalen en coatings voor vele uiteenlopende gasvormige en vloeibare media. Laat u ondersteunen bij het zoeken naar geschikte materialen. 

Snel en eenvoudig

• Eenvoudig zoeken door invoer van gewenst medium of materiaal

• Mogelijkheid tot invoer van chemische formule

• Bekijken van bestendige materialen voor door u ingevoerde media

 

Naar online tool

Neem contact met ons op!

U hebt vragen over onze bestendigheidsinformatie?

Dan helpen we u graag verder.

Contact