Afsluitertechniek voor de behandeling van biomethaan

Afsluitertechniek voor de behandeling van biomethaan

Hoge schakelcycli, precieze regelprocessen en een veilige omgang met brandbare media stellen hoge eisen aan appendages bij de behandeling van biomethaan. 

Plant of bouwt u biogasinstallaties of bent u actief op het gebied van de gasbehandeling?

Neem contact met ons op. Wij adviseren u graag over de passende afsluitertechniek.


Adviesgesprek aanvragen

 


In één oogopslag

Voor de afsluitertechniek in biogasinstallaties of de behandeling van biomethaan en CO2 bieden wij technisch geavanceerde en op elke processtap afgestemde oplossingen.

Waarom GEMÜ?

Het maakt niet uit of het gaat om robuuste zittingafsluiters voor hoge schakelcycli, vlinderkleppen voor grotere doorlaten of kogelkranen voor het afsluiten van gasleidingen. Dankzij de veelzijdige afsluiterprincipes en accessoires leveren wij de complete afsluiter- en M&R-techniek uit één hand

Hiermee moet u rekening houden bij de keuze van afsluiters

Bij de behandeling van biomethaan worden vaak meerdere processen gecombineerd om een ​​optimaal resultaat in de betreffende behandelingsstappen te bereiken: ontzwaveling via absorptie (actieve koolstof), droging via koeling of drukwisseladsorptie (zeolieten) evenals de processen voor de verwijdering van CO2 die in de volgende paragraaf worden genoemd.

Tips voor de keuze van afsluiters

ToepassingBijzondere bedrijfsparameters en vereistenBij de keuze van afsluiters in acht te nemen
Gaswassers
• Doorstroomregeling
• Temperatuurregeling
Desorptie tot 100 °C,
Chemische resistentie tegen aminen of Genosorb®
Bij water: roestvaststalen behuizingen en EPDM-afdichtingen

Bei aminen/Genosorb®: roestvaststalen behuizingen en PTFE-afdichtingen
Membraanscheidingsprocessen
• Drukregeling
Tot 10 bar, omgevingstemperatuurGegoten behuizingen met NBR- of PTFE-afdichtingen,

GEMÜ-support bij het precieze ontwerp van regelafsluiters. Neem contact met ons op.
PSA-installatiesFrequente schakelwisselingen en gedeeltelijk wisselende doorstroming Vaak zittingafsluiters met aandrijvingen voor een groot aantal schakelcycli,

Geschikte afsluitertypen voor wisselende doorstroming zijn bijv. klep- of membraanafsluiters
Gaswassers

Gaswassers kunnen met diverse media worden gebruikt. Bij de drukwaterwasser wordt het gecomprimeerde biogas gereinigd met water. Het CO2 wordt fysisch opgelost in het water (absorptie) en kan in een tweede kolom onder lagere druk weer worden uitgestoten (desorptie). Het water kan vervolgens teruggevoerd worden naar de absorptiekolom. 

Naast water kunnen ook polyglycolen worden gebruikt voor de fysische gaswassing. Na de absorptie van het CO2 wordt het medium, meestal door temperatuurverhoging, eveneens geregenereerd en na afkoeling teruggevoerd naar de absorptiekolom.

Hier worden GEMÜ-afsluiters toegepast

•       Afsluitkleppen: bij pompen en tanks voor de afsluiting en leging

•       Regelafsluiters:  voor de volumestroomregeling van het medium en, afhankelijk van het proces, op de warmtewisselaars voor de temperatuurregeling


 Meer over GEMÜ-regelafsluiters

 

 

 

Metalen kogelkraan GEMÜ B20 (optioneel: hendel geel)

Schuine zittingafsluiter GEMÜ 554

Membraanafsluiter GEMÜ 695

PSA-installaties

Het werkingsprincipe van de PSA-installaties is adsorptie met daaropvolgende drukwisseling (Pressure Swing). 

Door de verschuiving van de overdruk tussen parallelle adsorptietanks wordt een continue werking van het systeem met hoge energiebesparing mogelijk gemaakt. Bij de winning van biomethaan stroomt biogas in de reinigingstanks. Daardoor wordt CO2 selectief geadsorbeerd in de moleculaire zeven. Gereinigd biomethaan stroomt uit. De tweede tank wordt geregenereerd (ontlucht en gespoeld), en het CO2 komt vrij in het milieu. De beide absorptietanks worden afwisselend gebruikt voor continu gebruik. Terwijl in de ene tank absorptie plaatsvindt, wordt de andere tank geregenereerd. Voordat een sorptiecyclus begint, vindt de drukwisseling plaats. Gas onder druk uit de verzadigde tank wordt overgebracht naar de geregenereerde tank.

Typische eisen aan de afsluitertechniek:

Frequente schakelwisselingen, gedeeltelijk in een minutenritme: Hier zijn GEMÜ-zittingafsluiters met aandrijvingen voor een groot aantal schakelcycli de juiste keuze.

Wisselende doorstroming bij de drukwisseling: Geschikte afsluitertypen in dit proces zijn vlinderkleppen of membraanafsluiters, omdat de doorstroomrichting hier niet gespecificeerd is vanwege de constructie.

Metalen vlinderklep GEMÜ R470 Tugela

Rechte zittingafsluiter GEMÜ 534

Membraanafsluiter GEMÜ 695

Membraanscheidingsprocessen

De gasbehandeling met polymeermembranen maakt gebruik van de verschillende permeatie-eigenschappen van de gassen. 

CO2 en H2S dringen veel gemakkelijker door de membranen dan biomethaan en kunnen zo afgevoerd worden. Als product ontstaat biomethaan met hoge zuiverheid. 

Op het volgende moet gelet worden:

Omdat de membraaninstallaties doorgaans meertraps uitgevoerd zijn, moet bij de keuze van de afsluitertechniek rekening worden gehouden met verschillende drukniveaus. 

Naast regelafsluiters zitten bij dit proces veel handmatige appendages in de installaties. 


Meer over GEMÜ-regelafsluiters

 

 

Metalen kogelkraan GEMÜ B20 (optioneel: hendel geel)

Schuine zittingafsluiter (optioneel: speciale functie G)

Metalen vlinderklep GEMÜ R487 Victoria (optioneel: hendel geel)


Synchrone en precieze regelresultaten behalen:

Daarom hechten wij bij GEMÜ bijzonder belang aan het precieze ontwerp van regelafsluiters.

Onze technische adviseurs  of ons specificatieblad  kunnen u helpen bij het ontwerp van regelafsluiters.

 

Voor de veiligheid van uw installatie – certificeringen voor de omgang met gassen

Om een probleemloze omgang met brandbare gassen te garanderen, voldoen onze appendages aan hoge veiligheidsnormen zoals ATEX of SIL. Ook appendages met DVGW-gascertificering zijn onderdeel van ons assortiment.


Toepassingsvoorbeelden

❯ Gaszuivering

Drukwisseladsorptie (kortweg PSA) is de algemene aanduiding voor een gaszuiveringssysteem op basis van selectieve adsorptie. Als biomethaan ter plaatse moet worden behandeld of geraffineerd, bieden PSA-systemen een kosteneffectieve en betrouwbare mogelijkheid. 

Voor deze soort installaties biedt GEMÜ de passende afsluitertechniek. Lees hier meer over de toepassing aan de hand van het voorbeeld van PSA-installaties.

❯ Benutting van gistingsresiduen

Uit de gistingsresiduen die overblijven na de fermentatie kunnen waardevolle grondstoffen, zoals fosfaatmeststof worden teruggewonnen. 

Lees hier meer over de toepassing en welke GEMÜ-afsluiters voor dergelijke innovatieve recyclingprocedés geschikt zijn.


Download toepassingsbrochure

Biogasanlagen und Biomethanaufbereitung [DE]

pdf5,08 MB

Biogas plants and biomethane upgrading [EN]

pdf2,94 MB

Neem contact met ons op!

Hebt u vragen over onze producten? 
Wij helpen u graag verder.

Contact