Ventilteknologi til behandling af biometan

Ventilteknologi til behandling af biometan

Høje koblingscyklusser, præcise styreprocesser og sikker håndtering af brændbare medier stiller høje krav til ventiler ved behandlingen af biometan. 

Planlægger eller bygger du biogasanlæg, eller arbejder du med gasbehandling?
Kontakt os. Vi rådgiver dig gerne, så du får den helt rigtige ventilteknologi.


Aftale om rådgivning

 


Kort oversigt over gasvaskere

Til ventilteknologi i biogasanlæg eller behandling af biometan og CO2 tilbyder vi teknisk modne løsninger, der er skræddersyede til hvert trin i processen.

 Hvorfor vælge GEMÜ?

Uanset om det drejer sig om robuste sædeventiler til høje koblingscyklusser, butterflyventiler til større nominelle diametre eller kugleventiler til lukning af gasledninger. Takket være det brede udvalg af ventilprincipper og tilbehørsdele leverer vi vores egen komplette ventil-, måle- og styringsteknologi

Det skal du overveje, når du vælger en ventil

Ved behandling af biometan kombineres flere processer ofte for at opnå et optimalt resultat af de enkelte behandlingstrin: Afsvovling via absorption (aktivt kul), tørring via køling eller tryksvingadsorption (zeolitter) samt de processer til fjernelse af CO2, der er nævnt i det følgende afsnit.

Tip til valg af ventil

AnvendelseSærlige driftsparametre og kravVær opmærksom på følgende ved valg af ventil
Gasvaskere
• Flowstyring
• Temperaturstyring
Desorption op til 100 °C, Kemisk resistens over for aminer eller Genosorb®Ved vand: Hus i rustfrit stål og EPDM-pakninger

Til aminer/Genosorb®: Hus i rustfrit stål og PTFE-pakninger
Membranseparationsprocesser
• Trykregulering
Indtil 10 bar, omgivelsestemperaturStøbt hus med NBR- eller PTFE-pakninger

GEMÜ-support til præcis konstruktion af reguleringsventiler. Kontakt os.
PSA-anlægHyppige skift og delvist skiftende flow Ofte sædeventiler med aktuatorer til et højt antal koblingscyklusser

Egnede ventiltyper til skiftende flow er f.eks. klapventiler eller membranventiler
Gasvaskere

Gasvaskere kan drives med forskellige medier. Ved trykvandsvaskere renses den komprimerede biogas med vand. CO2 opløses fysisk i vandet (absorption) og kan udstødes igen i en anden kolonne ved lavere tryk (desorption). Vandet kan derefter føres tilbage til absorptionskolonnen. 

Ud over vand kan polyglykoler også bruges ved fysikalisk gasvaskning. Efter absorption af CO2 regenereres mediet også, normalt ved at øge temperaturen, og føres tilbage til absorptionskolonnen efter afkøling.

Her anvendes GEMÜ-ventiler

•       Afspærringsventiler: Ved pumper og beholdere til lukning og tømning

 •       Reguleringsventiler:  Til flowstyring af mediet og – afhængigt af processen – på varmevekslerne til temperaturstyring

 

 Mere om GEMÜ-reguleringsventiler 

 

 

Metalkugleventil GEMÜ B20 (valgfrit: håndtag gul)

Skråsædeventil GEMÜ 554

Membranventil GEMÜ 695

PSA-anlæg

Funktionsprincippet for PSA-anlæg er adsorption efterfulgt af tryksvingning. 

Ved at forskyde overtrykket mellem parallelle adsorptionsbeholdere kan systemet køre kontinuerligt med store energibesparelser til følge. Når der produceres biometan, strømmer biogassen ind i rensningsbeholderen. Som følge heraf adsorberes CO2 selektivt i molekylærsigterne. Renset biometan strømmer ud. Den anden beholder regenereres (udluftes og skylles), og CO2 frigives til omgivelserne. De to absorptionsbeholdere drives skiftevis for at sikre en kontinuerlig drift. Mens absorptionen finder sted i den ene beholder, regenereres den anden beholder. Før en sorptionscyklus begynder, sker der en trykændring. Tryksat gas fra den mættede beholder overføres til den regenererede beholder.

Typiske krav til ventilteknologi

Hyppige koblingsskift, nogle gange hvert minut: Her er GEMÜ-sædeventiler med aktuatorer til et højt antal koblingscyklusser det rigtige valg.

Skiftende flow ved trykændring: Egnede ventiltyper i denne proces er butterflyventiler eller membranventiler, da flowretningen ikke er forudbestemt her på grund af konstruktionen.

 

 

Metalbutterflyventil GEMÜ R470

Ligesædeventil GEMÜ 534

Membranventil GEMÜ 695

Membranseparationsprocesser

Ved gasbehandling med polymermembraner anvendes gassernes forskellige permeationsegenskaber. 

CO2 og H2S permeerer meget lettere gennem membranerne end biometan og kan derfor fjernes. Det resulterende produkt er biometan med høj renhed. 

Bemærk!

Da membrananlæg normalt er flertrinsanlæg, skal der tages højde for de forskellige tryktrin ved valg af ventilteknologi. 

Ud over reguleringsventiler indgår der mange manuelle fittings i anlæg til denne metode. 

Mere om GEMÜ-reguleringsventiler 

 

Metalkugleventil GEMÜ B20 (valgfrit: håndtag gul)

Skråsædeventil GEMÜ 550 (valgfri: specialfunktion G)

Metalbutterflyventil GEMÜ R487 Victoria (valgfrit: håndtag gul)


Opnå synkrone og præcise kontrolresultater

Hvis reguleringsventiler dimensioneres forkert, kan det resultere i dårlige resultater eller for tidligt slid. Derfor lægger vi hos GEMÜ vægt på, at reguleringsventiler er dimensioneret korrekt. 

Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte vores tekniske rådgivere eller se i vores specifikationsark om dimensionering af reguleringsventiler. 

 

Af hensyn til dit anlægs sikkerhed – godkendelser ved håndtering af gasser

For at sikre korrekt håndtering af brændbare gasser opfylder vores fittings høje sikkerhedsstandarder som ATEX eller SIL. Fittings med DVGW-gasgodkendelse er også en del af vores portefølje.


Eksempler på anvendelse

❯ Gasrensning

Pressure Swing Adsorption (forkortet PSA) er den generelle betegnelse for et gasrensningssystem baseret på selektiv adsorption. Hvis biometan skal behandles eller forædles på stedet, er PSA-systemer en omkostningseffektiv og driftssikker løsning. 

GEMÜ tilbyder den rigtige ventilteknologi til denne type anlæg. Læs her mere om anvendelsen ved hjælp af eksemplet med PSA-anlæg.

❯ Udnyttelse af fermenteringsrester

Værdifulde råmaterialer som fosfatgødning kan udvindes af de fermenteringsrester, der er tilbage efter fermenteringen. 

 

Læs her mere om anvendelsen og om, hvilke GEMÜ-ventiler der er egnede til sådanne innovative genvindingsprocesser.


Download af anvendelsesbrochure

Biogas plants and biomethane upgrading [EN]

pdf2,94 MB

Kontakt os!

Har du spørgsmål til vores produkter? 
Vi er klar til at hjælpe dig.

Kontakt